Dodengang

De klepel heeft geslagen.
Wij treden voetstoots aan en
lopen voortaan wacht in onze graven.

Dit is de dodengang.
Niemand weet hoe lang.

Paul heeft een half gezicht verloren.
Jean lachte zich dood.
En Peter draaide door.

En niemand weet waarvoor.

Het is hier niet de plaats om te verrijzen.
Men kon ze eerder langs zien drijven
in het water van de Ijzer.

De paling heeft gedijd als nooit tevoren.
De klaproos bloeide als altijd.
‘I died in hell – they called it Passchendaele,’
schreef in november ’18 S. Sassoon.

Dit is de laatste post. De beiaard speelt
zijn lied, zonder begin en einde.

Niemand wist hoe lang.
Niemand wist waarvoor.
God, deed een masker voor.

Wessel ten Boom

Aantekening: de Dodengang is een loopgravenstelsel uit WO I in een bocht van de IJzer. De beiaard is met name in Amerika het instrument geworden om de gevallenen te herdenken.