‘God spreekt’ en vier gebeden als antwoord

logoIdW

In dankbare herinnering aan mijn leermeester Frans Breukelman (1916-1993)

I. God spreekt

Ik zeg je wie Ik ben:
Ik ben die Ik ben,
ook voor jou.

En Ik zeg je wat Ik doe:
Ik doe wat Ik zeg
en Ik doe wat Ik ben.

Ik ben er,
Ik ben er,
ook voor jou.

 

II. Mijn lichte last

Heer, geef mij uw verlichting:
verlichting van mijn lasten en
verlichting van mijn duisternis.

U bent
mijn lichte last,
U bent
mijn stralend duister.

 

III. Gebed van Lazarus

O Herder, Mensenzoon,
U steunt mij met uw staf.
U bent mijn
brood en wijn.

Uw huilen ruimt mijn graf,
geef dat ik bij U woon.

 

IV. Gebed in drieën

U
die hoog boven ons bent,
naar wie wij vol vertrouwen omhoogzien –
God, onze Vader –
geef dat wij blijven geloven.

U
die in ons wilt wonen,
naar wie wij vol verwachting uitzien –
Geest, onze Trooster –
geef dat wij blijven hopen.

U
die naast ons staat,
die wij vol ontroering aanzien –
Jezus, onze Broeder –
geef dat wij blijven liefhebben.

 

V. Doen, een beetje

Mijn hemelse Vader,
U bent alles.
Ik ben niets.

En samen met U
ben ik alles,
van alles een beetje.

Dus bid ik U, Vader:
doe veel met mij samen,
beetje voor beetje, amen.

 

Ype Bekker

Dr Y. Bekker is em. predikant in IJlst