Van de redactie

logo-idW-oud

 

Van de redactie

Na de meditatie volgen de aantekeningen die Willem Barnard eind april – begin mei 1945 in zijn dagboek maakte. – Zelden heb ik een stuk gelezen waarin de atmosfeer van die dagen zo scherp getekend werd als in het dagboek van Barnard!

Daarna volgen opmerkingen van Ad van Nieuwpoort over de Nieuwe Bijbelvertaling. Is de NBV alleen maar een schadepost? Dat de aankondiging van een Breukelmandag onmiddellijk aansluit bij het artikel van Ad van Nieuwpoort is niet toevallig. Otto Kroesen stelt in zijn artikel over de islam een belangrijke vraag: kan met de islam gebeuren wat er met het christendom gebeurd is? Van C. van der Kooi een blik op het theologische landschap en van mijn hand het eerste van drie artikelen over Barths eschatologie. At Polhuis wijdt nog een korte nabeschouwing aan de preek bij de begrafenis van Koningin Juliana, de voorzitter van onze redactie eert de man die de uitgave van Kafka’s werk verzorgde en Paul Aalders haalt een dierbare en tot nadenken stemmende herinnering op. Een gedicht van André Troost, de aankondiging van de Leidse lezingen, de gebruikelijke rubrieken en – een bon voor de opgave van nieuwe abonnees vullen de overige bladzijden van dit nummer.

Tenslotte: een oude schoolvriend van me heeft een toga in bezit, geschikt voor iemand van 1,75 meter en stelt die graag ter beschikking van een predikant. Wie daar belangstelling voor heeft belle mij op 023/5388421.

A.A. Spijkerboer