De discussie over de predikant

logo-idW-oud

 

DE DISCUSSIE OVER DE PREDIKANT

In zijn artikel ‘De pastor, de beweging en de beroering’ (In de Waagschaal 13 januari 2007) verwijst Coen Constandse naar de medewerkers van de PThU in Utrecht, zijn naaste collega’s. Hij schrijft dan: ‘”Het PLD wordt vooral bevolkt en bestuurd door mensen die in de gemeente zijn vastgelopen of teleurgesteld geraakt.” Zo wordt erover gedacht.’ (20) Constandse wekt hier ten onrechte de indruk de algemene opinie in Utrecht weer te geven. Bovendien is deze mening volstrekt niet ter zake in de discussie over de behandeling en de inhoud van het rapport ‘Pastor in beweging’. Die dient te gaan over de keuzes die in het rapport en in de procedure zijn gemaakt, niet over veronderstelde frustraties van mensen. Het is goed een gesprek over ambt, evangelieverkondiging en kerkzijn te openen, maar niet op deze manier.

J. Muis (PThU Utrecht)