Van de redactie

logo-idW-oud

 

VAN DE REDACTIE

In de Waagschaal leeft van gevraagde én ongevraagde kopij, en het is altijd weer spannend om te kijken welk en-semble door de diverse bouwstenen ontstaat. Ik zou zeggen: dit nummer is er niet één van ‘Posaunen und Trompeten’ maar biedt langzame bezinning op een aantal vraagstukken.

Blankesteijn geeft aan de hand van een boek van Siep Stuurman inzicht in het ontstaan van mensenrechten en stelt een tweede artikel in het vooruitzicht. Spijkerboer las een boek over het conservatisme en geeft een prominente plaats aan Huizinga. Beide auteurs voelen duidelijk nattigheid bij een doorschietende Verlichting. Den Boer vraagt in zijn portret van Zinzendorf eigenlijk naar de breedte van de protestantse kerk. Smalbrugge wil in het gesprek over de ander en het zelf de Ander bewaren, en sluit daarin mooi bij Reedijk aan. Dubois herinnert ons aan de grote idealist Van Eeden, als een blijvende tegenstem in een verziekte maatschappij. Allen willen iets bewaren van die andere kant, die er ook duidelijk is.

Miskotte bezint zich op de kleine oorlog die hij zo machteloos als jongen voerde vanwege die grote. Abma las het laatste boek van Van Dis, waarin de hoofdpersoon Mulder zich staande weet te houden vanwege zijn actieve, betere ik dat met ontferming wordt bewogen, maar tegelijk niet kan ontsnappen aan zichzelf. In een tweede deel zal Abma de crisis van deze, onze cultuur verder onderzoeken. Emeritus Polhuis las de biografie van Den Uyl. De manier waarop Den Uyl zijn geloof verloor brengt hem tot de indringende vraag aan hemzelf en alle andere barthianen welk geloof eigenlijk ten grondslag ligt en lag aan al dat theologiseren. Meijer biedt aan de hand van het jongste boek van Ach-terhuis een bezinning op de wortels van de vrije markt als een utopisch geloof dat in de afgelopen decennia met harde hand is doorgevoerd, terwijl Coen Wessel in zijn commentaar de vraag stelt naar het voortbestaan van de christelijke omroepen.
Geen horens en trompetten dus waarmee het strijdperk wordt betreden, maar eerder een moed tot bezinning. Want: ‘Jezus is een goede herder met een goede weide’ (Den Boer in zijn meditatie).

De bijbel! Aandacht ook weer voor ons bijbelleesfestival op 2 oktober. In dit nummer brengt Machteld de Mik denk ik prachtig onder woorden waar het ons hierbij om begonnen is. Tot slot wijs ik nog even op onderstaande aankondiging, waar ook sprake van bezinning is.

En nu lezen maar!

Wessel te Boom