Van de redactie

logo-idW-oud

 

VAN DE REDACTIE

Het zal in de komende nummers nog wel eens vaker voorkomen dat er een themakern in aangesneden wordt: twee redacteuren nemen een thema voor hun rekening, vragen daar anderen voor en/of schrijven zelf. In dit nummer is de themakern: leegte in de kerk. Gert Jan Smit en ik schrijven er over en André van den Bor, vlootpredikant in Den Helder, doet mee. Onze artikelen zijn vanuit heel verschillende invalshoeken geschreven en we hopen dat onze lezers er het hunne bij denken.

De voorzitter van onze redactie kraakt een paar noten bij “probleemloos bidden” en maakt ons in een tweede artikel attent op een tentoonstelling van werk van Kurt Schwittert – de Eerste Wereldoorlog heeft Europa diep geschokt. Marleen Dudok de Wit, zeer actief gemeentelid in Zeist, stelt aan de hand van Huntington, Buruma en Margalit de schok aan de orde die de Islam door Europa laat gaan. Rens Kopmels peinst theologisch verder over de sexualiteit en daar zijn we nog niet over uitgepraat. In dit nummer komt de vierde en laatste aflevering en daar hopen we een redactionele nabeschouwing bij te houden. At Polhuis over links in de politiek: helemaal gelijk hebben, of een klein beetje gelijk krijgen? Nico Bakker over de enige grond van de theologie: de Majesteit en de Vrijheid van God.

Naast de vaste rubrieken Hebe Kohlbrugge over uiters merkwaardige struikelstenen. In verband met haar artikel maak ik graag attent op Eberhard Röhm, Jörg Thierfelder: Juden-Christen-Deutsche, zeven delen in pocket-formaat, welgeteld in totaal 3589 bladzijden, die van 1990 tot en met 2007 verschenen zijn bij de Calwer Verlag in Stuttgart. Oral History? Dat soms wel, maar ook brieven, getuigenissen en wat niet allemaal meer. Het beeld dat dan oprijst is zeer geschakeerd: dat gaat van klinkklaar antisemitisme tot dappere hulp aan vervolgde joden. (Een Jood helpen onder te duiken was in Duitsland nog wel even iets anders dan in Nederland.) Hebes Frau Forck is in deel IV/1 van de Calwer verschenen reeks te vinden, bij een mooie foto op bladzij 94.

A. A. Spijkerboer