De menigte en de enkeling (meditatie)

 

n.a.v. Johannes 10: 1-11

Dieven forceren een raam en dringen binnen. Wie goede bedoelingen heeft, komt echter via de voordeur. Zo komt een herder die om zijn schapen geeft via de deur. ‘Ik ben zo’n herder’, zegt Jezus. ‘Ik dring niet binnen, maar kom via de deur. Want ik heb het beste met de schapen voor.’ Toch heb je herders en herders. Niet iedereen die via de voordeur komt, heeft goede bedoelingen. Daarom noemt Jezus zichzelf de goede herder. De goede herder roept zijn schapen bij hun naam. Andere herders roepen ook. Er wordt van alles tot de schapen geroepen. Maar de goede herder roept niet iets. Hij roept geen politieke leuze, waar je je achter moet scharen. Hij heft geen strijdkreet aan, die je over moet nemen. Hij gebruikt geen gemakkelijke slogan om je tot het een of ander te verleiden of je voor hem te winnen. De goede herder roept niet iets, maar roept jou. Hij roept je naam. Hij kent je. Hij heeft jou op het oog. Je bent voor hem niet één van de velen. Niet één van een soort. Maar die ene. Met jouw leven, jouw geluk, jouw zorgen, jouw strijd. Precies daarin verschilt hij van andere herders. De andere herders gaat het niet om de afzonderlijke schapen. Hen gaat het slechts om de kudde. Om de menigte die ze kunnen beïnvloeden. Om de massa die ze kunnen bewerken. Om de markt die ze kunnen bespelen. Het gaat hen niet om de enkeling. Ze zijn enkel in aantallen en aanhang geïnteresseerd. Ze kijken dan ook niet op één schaap meer of minder. Ze laten geen negenennegentig schapen achter, om er één te gaan zoeken. Zulk verlies calculeren ze in. Dat mag geen naam hebben. De goede herder is om zijn schapen bewogen. Om ieder schaap. Ieder mens telt bij hem. Bij gevaar denkt de goede herder: ‘Als mijn schapen maar niets gebeurt!’ Bij gevaar denken andere herders: ‘Als mij maar niets gebeurt!’ Andere herders eisen van hun schapen de bereidheid hun leven te geven. De goede herder is bereid het eigen leven te geven voor zijn schapen.

Jilles de Klerk

 

In de Waagschaal, jaargang 52, nummer 5, 29 april 2023