Van de redactie


logoIdW

Op dit moment weet ik niet welke dag het is. Zelfs voor de maand en het jaar moet ik eerst even een expert raadplegen. De beste dagen zijn die waarop de tijd wegvalt en er alleen nog ruimte is.

In de brieven van de ‘echte’ Paulus wordt het evangelie geformuleerd in termen van tijd. Hij deelt de tijd in van Adam tot Abraham, dan tot Mozes (‘de wet is erbij gekomen’), van Mozes tot Christus en dan tot de parousie. Hij komt, Hij is komende. Zo is het geloofsleven een specifieke omgang met de tijd.

Pas laat in mijn theologiestudie ontdekte ik dat het in de brieven aan de Efeziërs en de Kolossenzen anders wordt. Daar wordt het evangelie verwoord in termen van ruimte (en daarom zullen ze vast niet van de ‘echte’ Paulus zijn). Christus is daar Heer van de kosmos, Hoofd van een lichaam en ook van alles. Het gaat daar over groeien naar het Hoofd toe, over Christus die ruimte inneemt en steeds meer zal innemen. Zijn plaats gaat van ‘voren’ naar ‘boven’.

Wij leefden in de moderniteit in een wereld van tijd. En tijd werd vooruitgang. Maar de vooruitgang is nooit gekomen, en nu leven wij weer in de wereld van de ruimte. En daarom gaat het ook weer om volken en groepen die ruimte opeisen. Er is geen toekomst, maar er is land te ‘verdelen’.

In dit nummer gaat het veel over ruimte. Constandse mediteert over de Eeuwige die ons ruimte maakt – allereerst om te slapen. Pieterse confronteert ons met de vragen naar land en volk in, met name, Oost Europa. Kal waagt het om Abraham als kosmopoliet te tekenen. Dan wordt met Kalsbeek de ruimte weer nauwer: wat heb je aan ruimte, als je niet weet dat onze gegeven plaats onder het kruis is?

In de kantlijn van deze beschouwingen schrijft Schoch over de presentatie van Leven in de waagschaal, een verzameling artikelen van en voor de zestigjarige Wessel ten Boom. Een bespreking volgt nog. In dezelfde kantlijn melden wij verheugd dat Niels den Hertog de redactie komt versterken. Niels is predikant in Nijmegen en onlangs gepromoveerd op een studie over J. Koopmans. Welkom Niels!

Miskottes In ruimte gezet gaat over de zondag, dus gek genoeg niet over ruimte, maar over tijd. Laten we zeggen: op de zondag, en alleen op de zondag, komen tijd en ruimte samen. Daar komt niet alleen het eschaton in de tijd, maar ook de hemel op aarde. Lees dit nummer met plezier, maar vergeet zondag vooral niet naar de kerk te gaan.

Willem Maarten Dekker, mede namens Udo Doedens

In de Waagschaal – ook voor ruimtewezens

In de Waagschaal, jaargang 48, nr. 3. 9 maart 2019