Meditatie – Grote vreugde

logoIdW

 – bij Handelingen 8:4-25

‘Er ontstond grote vreugde in de stad.’ Het klinkt als een echo van de kerstnacht: grote vreugde door Jezus Christus. Hier bereikt het Samaria, omdat Filippus daar de naam van Jezus Christus verkondigt. Het heeft gevolgen: de ban wordt gebroken, mensen worden vrij, de verlamming die mensen in de greep had wordt weggedaan en er komt grote vreugde. Een stad ademt op

            Nu was Samaria geen ‘lege’ stad, zo blijkt wel in dit gedeelte. Voordat Filippus komt, werd in godsdienstig opzicht de scepter gezwaaid door Simon. Met een paar korte streken schetst Lukas zijn portret: hij beweerde dat hij een groot man was, hij dwong respect af en verbaasde de mensen met zijn magische kunsten. Mensen meenden dat de kracht van God in hem zichtbaar werd. Een man van ‘make-believe’, maar wat hij nu werkelijk kon blijft onduidelijk. Twee dingen zijn duidelijk: grote vreugde was er kennelijk niet en de mensen die met moeite en zorg te leven hadden – de verlamden en de gebondenen – knapten er niet van op. Zij stonden kennelijk niet in de agenda van Simon.

            Als Filippus in Samaria komt, worden de dingen anders – grote vreugde! – maar de verandering voltrekt zich geleidelijk. Zeker, mensen worden gedoopt, maar de Geest is er niet. En dat wil dus zeggen: de echte vrijheid is er nog niet. Hoe kan dat? Het lijkt erop dat dat komt omdat de mensen, en ook Simon, Filippus benaderen alsof hij meer van hetzelfde is. Een opvolger van Simon, maar met betere trucs. Petrus en Johannes moeten eraan te pas komen om de werkelijke doorbraak te brengen. Wat is dat? Beschikken zij dan over de Geest? Moeten zij eerst hun ‘goedkeuring’ geven voordat de volgende stap gezet kan worden? Ondenkbaar. Het zijn tenslotte deze zelfde Petrus en Johannes die in hoofdstuk 3 na de genezing van die verlamde man in alle helderheid van zichzelf af gewezen hebben. Maar met hun komst breekt het licht door dat Filippus en zijn verkondiging niet van hetzelfde laken een pak is als Simon en zijn boodschap. Samaria ontdekt de vrijheid van het Evangelie van Jezus Christus. Hier komt de Geest waar mensen beseffen dat ze niet afhankelijk zijn van een mens, maar zelf met de levende Jezus Christus te maken hebben. Daar is de vrijheid.

Mensen van ‘make-believe’ zijn er vandaag ook in ruime mate. En werkelijke vrijheid is nog altijd een schaars goed. De naam van Jezus Christus ontmaskert en brengt grote vreugde. Daar wordt de ban gebroken en ademt de wereld op.

 Niels den Hertog

In de Waagschaal, jaargang 50, nr. 11. 13 november 2021