Van de redactie

logoIdW

 

Wat de Bijbel zegt over Gods regering, man en vrouw, eeuwigheid en tijd, is nog steeds geen oude, gesneden of zoete koek. Dat leest u in dit nummer. Allereerst in de meditatie. Daarna begint Max Staudt, net nu velen onaantastbaarheid zoeken in hun ‘gender’, over het bijbelse ‘man en vrouw schiep Hij hen’. Michel Foucault (in de weergave van Reeling Brouwer) ontdekte dat seksualiteit onder invloed van de christelijke prediking veranderde van een hanteerbare hartstocht in de schaduwzijde van de persoonlijkheid, die alleen door de bekentenis haar plaats is te wijzen. Op deze en andere wijzen intervenieert Gods Woord profetisch in het aardse leven. Coen Constandse las een proefschrift dat deze profetische interventie analyseert (en misschien een beetje domesticeert) in de prediking. Karl Barth wilde aan het profetische van de Schrift systematisch het volle pond geven. Den Hartog vat, in het laatste deel van de serie Barth voor Beginners, Barths boodschap nog eens samen: ‘Het is God zij dank niet waar dat we alleen de stem van ons eigen innerlijk, of het bloed of de partij of gender hebben.’ Dat Barth er desondanks niet aan ontkwam om bepaalde bijbelse noties te vertekenen, betoogt Willem Maarten Dekker na lezing van een van de Barthvertalingen van E.P. Meijering. De redactie heeft twee auteurs gevraagd om de komende tijd hun inzichten in het eigene van de Schrift met ons te delen. Het zijn Victor Kal, als filosoof verbonden aan de UvA, die verslag doet van zijn project Torah-en-Filosofie, en emeritus predikant Wout van der Spek, die ‘Exegetische miniaturen’ zal schrijven. Persoonlijke herinneringen van Marijke van Selm en Coen Wessel verluchtigen dit nummer met enige pasteltinten. In haar laatste vergadering heeft de redactie afscheid genomen van At Polhuis. Ongeveer 20 jaar en precies 100 commentaren lang heeft hij de lezer geïnformeerd en soms gekapitteld over onderwerpen waar ons blad vanouds sterk bij betrokken is: Israël, Barth en de sociaaldemocratie. We danken At voor zijn bijdrage en hopen dat hij, nu als ‘medewerker’, met zijn stukken zal blijven interveniëren. De redactie verwelkomde twee nieuwe redacteuren: Mirjam Elbers, theoloog en werkzaam bij een wetenschappelijke uitgeverij, en Gerben van Manen, predikant in Capelle a/d IJssel en vorig jaar gepromoveerd op Rosenzweig en Miskotte. Wij zijn niet alleen blij met extra werkkracht, maar ook met twee mensen die net als de rest van de redactie hopen dat de profetische interventie van Gods Woord stem kan krijgen in ons blad.

Coen Constandse en Udo Doedens

(In de Waagschaal, jaargang 47, nr. 10. 6 oktober 2018)