Reactie op ‘Uit de pastorie’

logo-idW-oud

REACTIE OP “UIT DE PASTORIE” van Mevr. De Mik-van der Waal

Natuurlijk staan groene bordjes met ‘uit’ en ‘uitgang’ op het eerste gezicht niet mooi in de kerk, al kan de ‘schade’ van de niet echt kolossale bordjes – mits kundig geplaatst – soms ook meevallen. Ik betwijfel eerlijk gezegd echter of de bordjes voor eigen gemeenteleden-kerkgangers echt zinloos zijn, zoals mevrouw De Mik suggereert. Niet ieder gemeentelid zal volgens mij alle nooduitgangen in zijn eigen kerkgebouw in dichte rook blindelings kunnen vinden. Natuurlijk bewaakt Hij ons uitgaan en ons ingaan, maar Hij maakte daarbij reeds eerder gebruik van richtingaanwijzers. Misschien wel juist als er brand is, lag en ligt de goede weg voor ons soms niet in het verlengde van onze intuïtie.

Een ander punt is, dat vele kerkenraden het de burgerlijke gemeente ook niet eenvoudig maken door de kerkgebouwen te verhuren voor activiteiten die je inderdaad eerder in een horecagelegenheid, discotheek of theater zou verwachten. Daar kun je heel verschillend over denken, maar het is in veel kerken de dagelijkse praktijk. In die omstandigheden past het mijns inziens de kerkenraad als verhuurder (herbergier) om ook deze bezoekers een zo veilig mogelijk thuis te bieden. Zo nodig met gebruikmaking van kleine groene bordjes, als het duidelijk is dat dat slachtoffers kan voorkomen tegen een redelijk bescheiden inspanning. De burgerlijke gemeente en de brandweer mag vanuit haar eigen expertise de kerkenraad wat mij betreft ook aanspreken op de veiligheid in de kerk. Toezicht en invloed op het gebied van veiligheid zijn overigens helemaal niet nieuw: in elk kerkgebouw gelden ook nu al brandweervoorschriften, bijvoorbeeld over hoeveel stoelen er mogen staan, etc.

Tot slot kunnen de bordjes voor de ‘eigen’ gemeente ook nog een wellicht onverwachte liturgische functie hebben. Ze verbeelden duidelijk het aloude ‘missa est’: wij komen immers niet in de kerk bijeen om het samen gezellig en knus te hebben, maar we verblijven heel even kort bij de Tafel van de Heer om daarna weer gesterkt de wereld in te gaan. De gemeente en de brandweer helpen ons zomaar om die richting goed in het oog te houden!

Gerard van Ancum