Dry personen

logo-idW-oud

 

DRY PERSONEN

Wat vraegdy, hoe de Soon van eeuwicheyt geteelet
Des Vaders wesen is ten vollen mee-gedeelet
Daer ghy niet vatten cont met alle u gedacht
Noch seggen, hoe ghy self in wesen zijt gebracht?
Wat soekty, hoe den Geest, selfstandich, ongescheyden
Van Vader en van Soon, wtgaet van alle beyden
Daer den geschapen geest sich niet begrijpen laet
Die u het herte rept en inde aren slaet?
Indien int menschelijck, o mensch, u sinnen feylen
Wat onderneemt ghy doch de Godheyt al te peylen?

Jacobus Revius