Van de redactie

logo-idW-oud

 

VAN DE REDACTIE

Wat doet een schrijver die, na een langdurig verblijf in een ziekenhuis, in een verzorgingshuis terechtkomt? Schrijven natuurlijk! Of dat voor alle schrijvers geldt weet ik niet, maar het geldt wel voor Willem Barnard. De voorzitter van onze redactie woonde op 11 oktober jl. een bijeenkomst in de Geertekerk in Utrecht bij, waarop Barnard en zijn werk in het middelpunt stonden en brengt daarvan verslag uit. Of het Barnard veel kan schelen dat er een bronzen borstbeeld van hem vervaardigd is weet ik niet, maar hij zal er niets tegen hebben wanneer zijn werk gelezen wordt. Zijn dagboek uit het verzorgingshuis is onder te titel Notities en Overpeinzingen verschenen bij Meinema in Zoetermeer.

Wessel ten Boom wijdt een tweede artikel aan Mark Wildschuts Nederlandse vertaling van Barths Römerbrief van 1922. Door het ‘principiële onderscheid tussen God en mens krijgt deze mens een existentiële vrijheid toegemeten die onverwoestbaar is’. Daar zit volgens Ten Boom de pointe van het hele boek. Van Mark Wildschuts vertaling is drie maanden na de publicatie van de eerste druk inmiddels een tweede druk verschenen. Habent sua fata libelli (boekjes gaan en vinden hun eigen weg) dat ik bij het lezen van Rudolf Boons aangrijpende herinnering bij enkele van Barths eerste boeken. Boon geeft aan waar je ze nog vinden kunt: bij hem thuis op de Prinsengracht!

Over smaak valt niet te twisten, is een bekend gezegde. Smelik zei indertijd dat daarover wèl te twisten valt, en gelijk had hij. Wat vindt u van de schilder Magritte? Teunard van der Linden leidt ons in in zijn werk.

Het artikel van Kees Doevendans over het religieuze erfgoed en het eerste artikel van Otto Kroesen over staatskerk en stamkerk zijn onafhankelijk van elkaar geschreven, maar ze hebben wel met elkaar te maken. Wat moet je met al die (soms) oude kerken waar geen mens meer komt en waar zijn de mensen die daar niet meer komen? Genoeg stof om over na te denken.

Bert van Kooij gaat in op de discussie tussen Wessel ten Boom en Aart van den Dool in nr. 11 van deze jaargang. Wie heeft er ooit gehoord van Aurel von Jüchen? Als ik me goed herinner: Hebe Kohlbrugge. Herman Noordegraaf vertelt over het boek dat Ulrich Peter aan hem gewijd heeft. Wat een leven heeft deze man gehad! Voor alle zekerheid vermeld ik dat Aurel von Jüchen in 1941 een deel van de reeks Theologische Existenz Heute voor zijn rekening genomen heeft.

Rochus Zuurmond zet zijn reeks over de Apostolische Geloofsbelijdenis voort: geen Goede Vrijdag zonder Pasen en geen Pasen zonder Goede Vrijdag.

Na de vaste rubrieken nog een paar regels voor goed nieuws: de zondag van het protestantisme is van de agenda afgevoerd! Een protestant leeft van de rechtvaardiging door het geloof alleen, in de ruimte van de Geest, die geen lichamelijk of geestelijk geweld nodig heeft. Dat mag ook vóór en ná 31 oktober en zoekt geen publiciteit.

A.A. Spijkerboer