Exegetische miniatuur – Psalm 87

logoIdW

Voor de kinderen van Korach. Een psalm, een lied.

1          Zijn basis is op heilige bergen

2          en JHWH heeft Sions poorten lief boven al de woningen van Jacob.

3          Heerlijke dingen worden van je gezegd,

            o stad van God. Sela.

4          Ik noem Rachab, Babel als entiteiten die mij kennen.

            Ja de Filistijn, de Tyriër en Moor, deze zijn daar geboren.

5          Van Sion wordt gezegd: dat iedereen daar geboren is

            en dat Hij, de Allerhoogste, haar zelf grondvest.

6          Zo telt JHWH de volken bij het opschrijven:

            deze is daar geboren en …

7          Men zingt al dansend:

            al mijn bronnen zijn in U.

Na het opschrift zijn er 6 strofen van 2 regels die allen een verschillend subject hebben. Dat dient de levendigheid, zult u zeggen, maar misschien mag het ook een onsje meer zijn en wijst het op de thematiek van deze psalm, Israël en de volken.Want ja, nadat de basis van de Eeuwige is vastgelegd op heilige bergen (meervoud!) worden vervolgens alle volken in Sion geboren. Zeer bijzonder. De dichter ziet het al voor zich en laat hen aan het slot in vers 7 dansen met de thora, zo lijkt het wel, wat joden tot de dag van vandaag één maal per jaar op Simchat Thora doen.

Er zijn nog een paar dingen op te helderen. ‘Zijn basis’ in vers 1: het gebruikte bezittelijk voornaamwoord  is mannelijk, Sion is vrouwelijk, dus moet het wel om Jhwh gaan. Het werkwoord betekent grondvesten, ik maak er ‘basis’ van.

Wonderlijk is de tegenstelling ‘poorten van Sion’ en de ‘woningen van Jacob’ in vers 2. Nemen we zowel de woningen als de poorten in hun primaire functie dan gaat het bij poorten om het in- en uitgaan; de bij woningen om het wonen en verblijven. Zou dat cross-over gegeven niet ook te maken hebben met de Eeuwige die de poorten doorgaat naar de volkerenwereld?

Rachab staat voor Egypte, dat is in het zuiden.

Babel, dat is in het noorden

Filistea, de notoire vijand van het kustgebied.

Tyrus, het tweestromenland, representeert Fenicië.

Kus staat voor Nubieë, dat ten zuiden van Egypte  ligt

Zij allen zijn geboren in Sion. Als zo de toenmalige wereld wordt bedacht, dan horen wij er ook bij. Amazing Grace!

Wout van der Spek

In de Waagschaal, jaargang 49, nr. 8. 22 augustus 2020