Van de redactie

logoIdW

 

VAN DE REDACTIE

Dat H.M. Kuitert ook als krasse knar zijn pen blijft roeren is bekend. Onlangs verscheen zijn Alles behalve kennis. Maar wie weet dat dit boek is gewijd aan Karl Barth? Eginhard Meijering heeft het gelezen en stelt dat Kuiterts kritiek de kern raakt van Barths theologie. Machteld de Mik mediteert over het verschil tussen valse troost en echte troost aan de hand van de komst van de mensenzoon.

Hoe zullen wij ooit troost vinden, wanneer de gruweldaden van nazisme en communisme tot ons doordringen? Rens Kopmels staat stil bij het vreemde ambt van het gedenken, waar hij blijkbaar niet buiten kan. Wessel ten Boom gedacht deze zomer al reizende, onder andere in Fritzlar (tussen Marburg en Kassel). Hij brengt de martelpraktijken uit de Middeleeuwen in verband met het ontstaan van de mens als ‘subject’ en wijst op het verschil tussen treuren en lijden.

Gerrit de Kruijf hield bij de presentatie van het boek Het heilige gebeurt van zijn collega Gerrit Immink een referaat over het heilige en de preek. Als het érgens gebeurt in de protestantse kerkdienst, dan in de preek, en laten we dáár dan ook vol voor gaan. We nemen dit pleidooi van De Kruijf voor goede predikanten én goede opleiders graag over.

Wim Dekker is een bekend gezicht binnen de eens zo stoere Gereformeerde Bond (hoe gáát het daar eigenlijk mee, na de oprichting van de Hersteld Hervormde Kerk?). Zonder veel illusie schreef hij een boek over de toekomst van de protestantse kerk. Ook hier moet het preken het ontgelden. Machteld de Mik toont iets van Dekkers zoektocht om, tussen Gods oordeel en genade, het heilige van de preek weer te winnen.

Echter: wat is de preek, wat is de protestantse retoriek, zonder (besef van) predestinatie? Worden we op den duur niet vanzelf Rooms, waar dat wordt losgelaten en we toch zoeken naar heil? We komen uit bij Israël. Lowik Schoch vertelt concreet iets over een vrijdagavond in Leiden en Wouter Klouwen reageert op Polhuis die hem verweet niet concreet te zijn. Een zeer noodzakelijk gesprek dat allen aangaat en dus voort moet gaan.

Eindelijk is daar de biografie van de ooit zeer geroemde pedagoog Langeveld! Daan Thoomes bespreekt hem met dankbaarheid, en Bert Kooij plaatst al ons spreken over God nog eens onder het teken van de ethiek en (dus) hermeneutiek.

Tot slot: In de Waagschaal heeft de naam het enige theologische blad met aandacht voor voetbal te zijn. Coen Constandse is van de generatie Gullit en Van Basten, maar geniet van Messi. Senkrecht von oben! Zou zó ook niet die politiek moeten zijn die christelijk wil heten? Polhuis bepleit in zijn commentaar anonimiteit.

Op pag. 30 vindt u nog eens informatie over het symposium Ongeloof in gesprek n.a.v. Barths Religie is ongeloof, en ik wijs graag op de toogdag van alle vrienden van ter Schegget op 25 november a.s (zie www.ghterschegget.nl). Aanbevolen!

In de Waagschaal – de bal komt van boven Wessel ten Boom