De pioniersplek van … Margrietha Reinders

logoIdW

 

Wat doe je?

Ik ben predikant/pionier in Amsterdam Oud West. Dat is een mooie buurt vlak bij de Jordaan en het Vondelpark, waar de kerk haar deuren noodgedwongen moest sluiten. In 2009 kreeg ik de opdracht, om nieuwe vormen van kerkelijke presentie daar op te zetten. Ik had geen idee hoe dat moest. Er was geen gebouw beschikbaar, geen geld en nog geen mensen die met mij mee zouden kunnen gaan doen. Intussen is er een gemeenschap ontstaan van ongeveer tachtig los-vaste mensen, die regelmatig bij elkaar komen in vieringen en in ontmoetingsgroepen. Veel nieuwe contacten ontstaan in het Atelier voor Levenskunstenaars, dat gericht is op de buurtbewoners. We gebruiken verschillende ruimtes in de buurt: een kroeg, een buurthuis, het oude kerkje en een hofje.

Wat hoor je?

Ik probeer bij alles wat we samen doen, mijn oor en hart te richten op de buurt om ons heen. Dus steeds weer te zoeken naar mensen buiten onze eigen veilige zone van vertrouwde geloofstaal, kerkelijke cultuur, sociale thema’s en vriendschappen. Dat betekent een radicale toewending naar de context. Vanuit de gelovige visie dat de goede boodschap er is om te delen met anderen. Ik luister heel veel en praat als het kan zonder schaamte over ons christelijke geloof. En over ons verlangen om iets voor de buurt te betekenen.

Wat lukt?

Het is de afgelopen vijf jaar gelukt om mensen bij elkaar te brengen in een zoektocht naar God. Ik had dat aanvankelijk helemaal niet verwacht. In Oud West is een ruim aanbod van allerlei soorten levensbeschouwelijke groepen. Ook is de allergie ten aanzien van georganiseerd geloof erg groot. Met name het christelijk geloof wordt afgeschreven. Maar het bleek desondanks niet eens zo ingewikkeld om mensen samen te brengen rond heldere christelijke thema’s, bijvoorbeeld in het Spiritueel Cafe De Zoekende Ziel en in filmhuis Het Visioen. Een combinatie van vrolijke gastvrijheid, laagdrempeligheid en oprechte nieuwsgierigheid naar mensen heeft veel belangstellenden bij elkaar gebracht rond geloofsvragen, bijbelteksten en in vieringen. Dat HEILIGVUURWEST geen kerkelijke structuur heeft, haar eigen vormen en taal kiest, en in beweging probeert te blijven, heeft er aan bijgedragen dat vrijheidlievende Amsterdammers zich thuis voelen.

Wat is problematisch?

Heilig Vuur West is geheel afhankelijk van de moederkerk, die haar financiert. Wij zien het als een grote uitdaging om in de nabije toekomst meer inkomsten te gaan verwerven door middel van vriendschappen met andere kerken, organisaties en individuen. Daar hoort bij dat we ons gaan oefenen in het “meer met minder” doen.

– De relaties met de bestaande buurtkerken is soms spanningsvol. Samenwerking gericht op de toekomst van christelijk geloof in de stad, is daarom onmisbaar. De pionierplek HEILIGVUURWEST is nog kwetsbaar, maar investeert veel in de toekomst van de kerk en heeft haar solidariteit nodig.

-De kleine gemeenschap van HEILIGVUURWEST wordt grotendeels gevormd door geloofsbeginners. Om een volwassen, open en groeiende gemeente te kunnen worden is geloofsgroei noodzakelijk, naast discipelschap en commitment.

-De relaties met de buurt groeien heel langzaam. Na zes jaar is er een mooi begin gemaakt, maar er moet voortdurend opnieuw actie in ondernomen worden.

Margrietha Reinders

Ds M. Reinders is predikant te Amsterdam (PKN)