Commentaar (Uruzgan)

logo-idW-oud

 

COMMENTAAR (Uruzgan)

De oorlog in Afghanistan heeft mij nooit erg beziggehouden. Begonnen als een vredes- en opbouwmissie werd al snel duidelijk dat het om een oorlogsmissie ging. Niet zo maar een oorlogsmissie, maar vooral een uitzichtloze missie. Uitzichtloos niet omdat de Taliban onverslaanbaar zijn, maar vooral omdat de Navo-troepen, inclusief de Nederlandse, in een al eeuwenlang durende interne machtsstrijd terecht zijn gekomen. Ik citeer J.J.A. van Doorn in Trouw van 21 april 2007: ´Terwijl de Navo-troepen, inclusief de Nederlandse, in de mening verkeren dat zij de oorlog tegen het terrorisme uitvechten, maken ze deel uit van een al eeuwenlang durende stammenstrijd.` Ik denk dat hij gelijk heeft en deel dan ook zijn conclusie. Langer blijven is geldverspilling en – voeg ik toe – zet onnodige mensenlevens op het spel.

Tegen deze achtergrond steunde ik het standpunt van de PvdA, vastgelegd in de motie van haar Kamerlid Van Dam. In de motie wordt de regering opgeroepen vast te houden aan het al eerder genomen besluit om alle Nederlandse militairen voor december 2010 uit Uruzgan terug te trekken. De noodzaak daartoe werd nog eens extra onderstreept door alle berichten over de president van Afghanistan. Hij won de verkiezingen, maar op zo´n manier dat zelfs de schijn van correctheid niet opgehouden kon worden.

Recent is het debat over de terugtrekking van de Nederlandse troepen opnieuw opgelaaid. Aanleiding daarvoor is de speech van Obama begin december, waarin hij zijn beleid voor Afghanistan uiteenzet. Hij kiest er voor om meer troe-pen in te zetten. Daarvoor doet hij ook een beroep op de bondgenoten. Ook zij dienen ongeveer 10.000 extra troepen te sturen. Niets nieuws en zeker geen reden om het standpunt over het terugtrekken te wijzigen.

Aan deze troepenversterking voegt Obama nog een punt toe. In zijn rede geeft hij ook een tijdschema voor de terug-trekking van de troepen. In juli 2011 wordt begonnen met het terugtrekken van de troepen. Het is voor het eerst dat dat expliciet genoemd wordt. Ik vind dat winst. Er ontstaat uitzicht dat de missie beëindigd wordt.

Voor mij betekent het dat de Nederlandse troepen tot juli 2011 in Uruzgan mogen blijven. De huidige discussie even-tueel wel in Afghanistan, maar niet in Uruzgan vind ik in het licht van Obama´s uitsprak onwerkelijk. Ik vrees zelfs dat ons verblijf in Afghanistan nog langer zal duren als er voor een andere locatie gekozen gaat worden.

Het lijkt mij dan ook verstandig als de PvdA het verzet tegen een langer verblijf in Uruzgan opgeeft. Blijf, maar geef wel duidelijk aan dat de Nederlandse troepen in juli als eersten weggaan. Op die manier steunen we ook Obama. Ook dat vind ik in het huidige wereldbestel heel wat waard.

AP