Ghequetst ben ic van binnen

logo-idW-oud

 

GHEQUETST BEN IC VAN BINNEN

Ghequetst ben ic van binnen, Doorwondt mijn hert so seer,
Van uwer ganscher minnen
Ghequetst so lanc so meer.
Waer ic mi wend, waer ic mi keer,
Ic en can gherusten dach noch nachte;
Waer ic mi wend, waer ic mi keer,
Ghi sijt alleen in mijn ghedachte.

Anoniem (14e eeuw)