Van de redactie

logo-idW-oud

 

VAN DE REDACTIE

Wegens vakantie van de drukkerij ligt dit nummer vier weken na het vorige bij u in de bus en het volgende komt al over veertien dagen.

In dit nummer de namen van vele personen en de personen waren dikwijls persoonlijkheden: Utenhove, Karl Barth, Frans Breukelman, J.H. Gunning, M.A. Beek, Emily Dickinson en Magda Szabo.

T.G. van der Linden, ‘onze man in de Verenigde Staten’, werd gewaar dat de joodse gemeenschap in Amerika het 350-jarig bestaan vierde van de oudste synagoge Shearith Israel in New York. Stuyvesant was niet zo aardig voor de Joden, maar de Hollandse constitutie van 1579 garandeerde vrijheid van godsdienst en daar had men zich ook in Nieuw Amsterdam aan te houden. ‘Na het stroeve begin onder Hollandse vlag is de aanwezigheid van het jodendom in Amerika tot bloei gekomen…’

Polhuis neemt het op voor de neutrale staat en hij ging daarbij te rade met de klassieke brochure van Barth, ‘Rechfertigung und Recht’. ‘De kerk, die Christus belijdt, komt onverschrokken en onvermoeibaar op voor de neutraliteit van de staat.’

De Wijer bespreekt de bundeling herinneringen aan Breukelman. Je krijgt het idee dat hij graag zelf de man persoonlijk had meegemaakt.

Balk schrijft op heel eigen wijze over de oorlogsjaren met de jodenvervolging en hoe ‘eindeloos gelukkig’ hem het artikel ‘De Asse van Klass’ van zijn leermeester Prof. Dr. M. A. Beek maakte.

Laura Reedijk-Boersma moest bij het lezen van een boek denken aan haar jeugd in de enorme pastorie en de grote tuin in Kloetinge. Ik heb ook nog in die pastorie vertoefd op bezoek bij mijn zuster en zwager. Ik meen dat deze pastorie zal worden beschreven in een boek over pastorieën dat in september uitkomt bij de Walburg Pers met dr. L. A. Snijders als redacteur.

Verbaan schrijft over de koers van de PvdA en hij begint zijn artikel met de vraag: ‘Moeten we nog iets met het beginselmanifest van de Partij van de Arbeid?’ In de kring van onze lezers is natuurlijk niemand die niet wist van dit manifest. Maar hoe velen zullen het hebben gelezen? Verbaan maakt ons wegwijs. Bij het toezenden van de kopij maakte hij nog een opmerking over de actualiteit van de Doorbraak. Het was hem opgevallen dat in het Ned. Dagblad onlangs opnieuw werd gesproken over de Doorbraak. Veel mensen van de Christenunie (ex-GPV’ers) hebben op Paul van Buitenen gestemd en tevoren publiekelijk een stemverklaring afgegeven. Er werd een vergelijking gemaakt met de stap indertijd van Miskotte, Buskes en anderen.

Dit alles staat in dit nummer, het tiende van deze jaargang. En er is nog meer: de meditatie, waarmee sinds jaar en dag elk nummer opent, de sprokkelingen van een kerkhistoricus, Vlieger over twee mannen die naar de ‘Pruus’ gaan, Gunning over de verbeelding en AAS over zijn ervaringen in de trein. En ervaringen brengen hem tot conclusies: ‘De mensen veranderen niet altijd in hun voordeel, maar soms plaatsen ze je weer voor verrassingen. Je moet de mensen nooit afschrijven’. Dat laatste zullen we zeker niet doen, want we hebben graag nieuwe abonnees. (MGLdB)