Marta en Maria en het dienen van Jezus

Lucas 10: 38-42

Jezus wordt ontvangen in het huis van de zussen Marta en Maria. ‘Marta’ betekent ‘meesteres’. Zij doet haar naam eer aan. Zij ontvangt Jezus met de gastvrijheid die hij mag verwachten. Zo dient zij Jezus. De heer des huizes is hier bijzonder genoeg een vrouw.

Ook Maria dient Jezus. Zij zit als een leerling aan zijn voeten. Opnieuw een opmerkelijke rol voor een vrouw. Leerling werd je om zelf leraar te worden. Zo’n leidinggevende rol was in Jezus’ tijd en ook in onze wereld nog vaak slechts voorbehouden aan mannen. Wat Maria doet is dus revolutionair. Jezus laat haar als zijn leerling toe! Vrouwen hebben bij Hem blijkbaar niet slechts een dienende en verzorgende rol. Zijn Marta en Maria ooit ‘meegenomen’ in de discussie over de vrouw in het ambt?

De wijze waarop Maria Jezus dient kan Marta niet bekoren. Ook bij ons kan Marta op meer sympathie rekenen. Bij haar krijgt het dienen van Jezus handen en voeten. Zij zet zich in voor een ander. Zij doet iets dat aanwijsbaar nut heeft. Dat lijkt bij Maria anders. Wat draagt zij precies bij? Een vriendin deed me anders naar Maria kijken. Na jaren voor haar man gezorgd te hebben, overleed hij. ‘Achteraf denk ik: “Ik was teveel een Martha, steeds bezig buiten naar binnen te brengen”’, zei ze. ‘Vrienden die hem nog wilden spreken, ontving ik en voorzag ik van koffie en thee. Maar ik had meer een Maria moeten zijn: naast hem gaan zitten, naar hem luisteren en zo zijn ‘binnen’ de ruimte geven naar buiten te komen.’ Dat is wat Maria doet. Zij geeft Jezus aandacht. Zij maakt contact met Hem en laat zich door Hem en zijn woorden bepalen. Dat ontbreekt bij het vele goede dat Marta doet. Zij doet iets voor Jezus. Maria laat Jezus iets voor haar doen.

‘Niet het vele dat jou in beslag neemt en opjaagt, is nodig, maar slechts één ding’, zegt Jezus volgens onze vertaling tegen Marta. Zou je ook kunnen vertalen: ‘Niet het vele is nodig, maar één’? En zou Jezus met die ene zichzelf kunnen bedoelen? Onze post-seculiere tijd zoekt het niet meer bij die Ene. Dat bracht naast vrijheid ook veel druk en stress. Druk door het vele dat kan en dan ook moet, het vele dat je uit het leven moet halen. En het vele goede dat nu allemaal van ons moet komen. Zitten aan de voeten van Jezus is dan een goede keuze. Leren van de Ene kan ons verlossen van het vele dat moet. Van anderen, van onszelf, van de samenleving en van de kerk. Want ook die laatste kan veeleisend zijn.

Jilles de Klerk

In de Waagschaal, jaargang 51, nr. 8. 20 augustus 2022.