Van de redactie

logoIdW

VAN DE REDACTIE

U vindt in dit nummer een herinnering aan het komende Bijbelleesfestival. Zoals u weet zal Benoît Standaert deze dag een masterclass verzorgen, nadat wij ons samen hebben verdiept in teksten rondom de sabbat. Geeft u zich nog vooral op! Meer op pag. 4.

Het thema sabbat wordt in dit nummer alvast wat onderzocht. Wouter Klouwen mediteert naar aanleiding van Joh. 19: 31 over de sabbat die groot was; groot omdat Pasen valt op Pesach, en zo een achtste dag geboren wordt. Willem Maarten Dekker laat zien hoe voor K.H. Miskotte de sabbat in de jaren van de oorlog een moment van lijdelijkheid, hoop en oordeel wordt. Matthias Smalbrugge was bereid om voor ons na te denken over de gelijkenis van het onkruid in Matth. 13. Hij stelt juist de vraag of door de ‘grote sabbat’, lees door Gods incarnatie in Jezus, het heilige en het onheilige nog wel uiteen te halen zijn. Architect Kees Doevendans kwam ongevraagd met een bijdrage over de ‘vrijstaat’ Macau, die precies aansluit bij ons onderwerp: de sabbat, nu verworden tot een verschrikkelijk pretpark. Quo vadis, capitalism? Andre van Dijk dan verhaalt van zijn ervaring in Israël dat het goed is om met de Joodse woorden van psalm 92 de Heer te loven.

De discussie in onze kolommen over ‘plaatsvervanging’ zit Van Dijk blijkbaar ook hoog. Hij staat daarin niet alleen. Meerdere reacties komen binnen. Dit keer een reactie van Oskar Greven, predikant uit Kleef; ook voor hem is Marquardt duidelijk geen onbekende. Het komt mij voor dat de stevige bijdrage van Gerben Stavenga een geluid vergenwoordigt dat onmisbaar is bij elk principieel theologisch gesprek. Stavenga stelt hoe met Barth geloven een zaak van waarachtige kennis is.

Hebe Kohlbrugge wordt 98 (!). Haar kompaan Miloš Rejchrt uit Tsjechië komt naar Nederland voor een symposium (zie pag. 16). We drukken hier een lezing van hem af over de mannen van Charta 77, met name Jiří Hájek. Verder dankzij Dirk Lammers opnieuw aandacht voor Dietrich Bonhoeffer. ‘April is the cruellest month’, dichtte T.S. Elliot. De naam van Bonhoeffer is wat mij betreft voorgoed aan deze maand verbonden. Maar zelf sprak hij nu juist niet van ‘cruel’.

Rens Kopmels schrijft graag zomaar wat. Maar dat is natuurlijk niet zo. Veel wijze woorden dit keer over de eenheid van de kerk. En keek u ook verlangend uit naar de uitslag van Matthijs van Nieuwkerks Geloof anders? At Polhuis komt met een heuse jury op de proppen en geeft de uitslag. Maar ook vertelt hij over de nieuwe website karlbarth.nl. Het commentaar van Coen Wessel tot slot trekt lijnen bij de afbraak van onze verzorgingsstaat. Zelf verhuis ik zoals u hieronder ziet naar het Noorden tot opbouw van de christelijke gemeente. Zien wij elkaar op 14 april?

In de Waagschaal – valt altijd op een sabbat op de deurmat