Van de redactie

logoIdW

VAN DE REDACTIE

Hoofdbestanddeel van dit nummer vormt een bezinning op linkse politiek.

Voor de laatste Tweede Kamer-verkiezingen deed een aantal linksgezinde theologen een oproep aan ‘kerkmensen’ om te kiezen voor linkse samenwerking tegen het neoliberale beleid, en daarvan ook de SP niet uit te sluiten. Deze oproep werd onder vrienden en verwanten verspreid, en leidde – zoals dat tegenwoordig gaat – al snel tot een brede mail-wisseling, waaruit bleek dat deze oproep niet alleen steun ondervond maar ook verlegenheid opriep en de nodige vragen – bij de SP, bij andere linkse partijen, maar ook bij linkse politiek en de noodzaak van een dergelijk ‘stemadvies’ überhaupt. Ook sommige redacteuren van In de Waagschaal waren bij dit dispuut betrokken, en het leek de redactie gepast om langer bij het onderwerp stil te staan. Het resultaat vormen zes klinkende artikelen die allen zijn te volgen maar ook duidelijk verschillen van elkaar.

Harry Pals, een van de initiatiefnemers van deze oproep, opent de rij in een terugblik op het wat en waarom: het was geen stemadvies in klassieke zin, maar de onderstreping van de noodzaak om als kerk in woord en daad afstand te nemen van dit neoliberalisme waar de armen toenemend de dupe van zijn. Erik Borgman heeft moeite gekregen met de klassieke insteek van links om mensen te benaderen vanuit hun tekort en gebrek, en pleit voor een kerkelijke benadering die elk schepsel serieus neemt als beelddrager van God. Maken de armen niet de rijken te schande? Henk van Andel voelde vroeger als predikant in Friesland de nodige sympathie voor de CPN, is nog steeds politiek gebonden, maar ziet in tijdelijke politieke coalities rondom een schrijnend probleem meer dan in een links blok. At Polhuis is actief binnen de PvdA en verhaalt met instemming van de inmiddels kritischere houding van zijn partij ten opzichte van de vrije markt. Erica Meijers, verbonden aan de Helling (GroenLinks), plaatst onze politieke situatie binnen de Europese context van de crisis. Makkelijke antwoorden zijn er niet, maar het verhaal van Abraham houdt ons bij de les om op zijn minst een aantal uitgangspunten voor linkse politiek overeind te houden. Uw secretaris tot slot stelt vragen niet zozeer bij het neoliberalisme als wel bij de beperkte horizon van de secularisatie met zijn leven hier en nu. Niet een moedige partijkeuze, maar een moedige kerk lijkt nu het parool te zijn. Links en de politiek: zie hier verschillende vragen en antwoorden bijeen.

Wat u verder tegoed hebt: Nico de Waal (Boekencentrum) haakt in op de in zijn ogen wat al te makkelijke benadering in een vorig nummer van BV Liedboek door Gerard van Zanden, die ter plekke reageert. Willem Maarten Dekker beantwoordt de stevige reacties op zijn eerdere pleidooi voor paus Franciscus (over kerk en politiek gesproken), en Hans Schravesande stuit zijn artikel af over de verrassende Robinson, dit keer naast Martin Buber. Tja, en hoe zwart is Zwarte Piet (Polhuis), en wat is de opstanding precies (Wessel)? Wij zien elkaar weer op 7 december.

In de Waagschaal – Van speculaas en speculatie                      Wessel ten Boom