Van de redactie

logoIdW

 

Beginnen bij de letter B(eth). Die woorden zijn meer dan alleen een fraaie boektitel (ooit gekozen voor van een bundel artikelen aangeboden aan ‘leesmoeder’ Aleida G. van Daalen). Daarmee begint immers de Tenach — en zo willen we ook het nieuwe jaar in.

Zowel voorop dit nummer als in de verschillende bijdragen wordt begonnen bij het begin. Gerben van Manen zet ons op het spoor van de namen — en de Naam. En het exegetische miniatuur laat fraai zien hoe alle evangeliën opnieuw beginnen.

De letter B brengt ons in het Barthjaar natuurlijk bij Karl Barth. Bij de opening ervan op 10 december jl. in de Thomaskerk in Amsterdam kwam de vraag naar voren: Welke vruchten kunnen wij —wetend dat Barth een harde noot is en blijft om te kraken —vandaag van zijn theologie plukken? Geloof het of niet, spontaan kwamen er enkele bijdragen binnen voor dit nummer die direct of indirect een antwoord op die vraag formuleren. Wat bijvoorbeeld te doen met Barths kritiek op Dordt? De lutheraan Markus Matthias en zijn calvinistische collega Gijsbert den Brink gaan daarover indringend in gesprek — we zijn beiden erkentelijk voor het feit dat ze zich uitspreken over de — al of niet te wraken dubbele — verkiezingsleer.

Van het `velen zijn geroepen, weinigen uitverkoren’ is het maar een kleine stap naar ‘de bruiloft werd gevuld met aanzittende gasten’. André van Dijk verbindt in dit Breugeljaar Bruegels Boerenbruiloft en het Koninklijke Bruiloftsmaal en laat fraai ‘het toneelstukje in het toneelstuk’ zien.

At Polhuis besluit zijn heldere weergave van Barths Tambacher Rede en Aaldert Gooijer laat zien dat het nog altijd loont om in de pastorie Barth te lezen. Met Barth in de theologische rugzak stelt Jilles de Klerk in het spoor van Koyuma dat Gods openbaring in Christus juist geïnteresseerd is in de boeddhist en respect impliceert in de omgang met andere godsdiensten.

Tot slot: Wessel ten Boom las de kroniek over Gleiwitz van Horst Bienek — te vergelijken met Elizabeth Jane Howards kroniek over de Cazalets. Het bestrijkt de inval in Polen op 1 september 1939 tot de laatste maand van de oorlog, als het Rode Leger oprukt naar Berlijn. Al lezend zag hij alle mogelijke posities van na de oorlog geboren Mogen we u nog wijzen op de uitnodiging voor de boekpresentatie op 2 februari in de Nicolaikerk te Utrecht — we hopen elkaar daar te ontmoeten!

Machteld de Mik en Peter Verbaan