Met uw dood voor ogen (gebed)

logoIdW

 

Met uw dood voor ogen zien wij de schande,

het kwaad dat de liefde uitdreef, het oud zeer

waaronder de aarde lijdt, de dagen worden bitser,

hardvochtig deze eeuw: wij hebben het steeds voor ogen.

Gij zijt dood, het raakt niet ongedaan, het wordt

geen heldendicht tot luister der stoutmoedigen,

de vuisten gaan oml‡‡g, de salvo’s stokken, want

dat g’j zijt gedood hebben wij steeds voor ogen.

Maar uit de mond van de gekrenkten klinkt,

door niemand te verklaren, niet te herleiden,

een stem als van de overzijde dat gij lŽŽft

en dat uw rijk zal komen, zienderogen!

(bij Hand. 25: 13-27)    

                                                        Tom Naastepad