Een lied voor de gemeente onder de ster van David

logoIdW

 

EEN LIED VOOR DE GEMEENTE ONDER DE STER VAN DAVID

Straks verkillen alle vuren
en de aarde wordt een steen,
wie zal nog het leven vieren
nu de nacht staat om ons heen?

In de sterren staat geschreven
niets dan doodskou en gemis,
welke ster belooft ons leven
dat van harte leven is?
Ster van David, ster van David,
sta niet bij de hemel stil,
wees een lopend vuur op aarde,
wees een vuur dat warmte wil!

Zal geweld niet meer behoren
tot de tekens van de tijd,
worden wij opnieuw geboren,
leven wij dood in dood uit?

Samen als de nieuwe blaren
aan een godverlaten boom,
samen hier op deze aarde,
voedingsbodem van de hoop?

Ster van David, ster van David,
sta niet bij de hemel stil,
wees een lopend vuur op aarde,
wees een vuur dat warmte wil!

Zal de aarde weer gaan bloeien
als een bongerd in de Mei,
zal er levend water vloeien,
is de wereld niet voorbij?

Ja, de mensenboom zal leven
en de schepping gaat vrij uit
en de ontrouw is vergeven
en de aarde is de bruid.

Ster van David, ster van David,
stond niet aan de hemel stil,
werd een sterveling op aarde,
werd een zaad, een ster die viel!

WILLEM BARNARD