Van de redactie

logo-idW-oud

 

VAN DE REDACTIE

Rens Kopmels legt het secretariaat van de redactie van ons blad neer! Hoe lang is hij secretaris geweest? Niet minder dan zestien jaar. Je moet wel even weten wat zo’n secretariaat inhoudt: je ontvangt kopij, gevraagde en ongevraagde, je moet die lezen en beoordelen, en de mening van andere redacteuren vragen, dan gaat wat ‘meegaat’ naar de drukkerij, dan is het passen en meten om te zien wat er wel ingaat en wat niet, na nog een paar vijven en zessen verschijnt het nummer en – hoe het geworden is weet je pas helemaal als je het in je handen houdt. Dan zijn er auteurs die van mening zijn dat het Koninkrijk van God ernstige vertraging oploopt als hun bijdrage niet onmiddellijk gepubliceerd wordt en andere auteurs hebben weer andere eigenaardigheden. Bovenal: je moet trouw op je post zijn en steeds attent. Zestien jaar heeft Rens het allemaal gedaan – de voorzitter van onze redactie zei in de laatst gehouden vergadering dat hij met ons blad ‘vergroeid’ was. Dat was ook zo; hij heeft het allemaal welwillend gedaan en we danken hem. Gelukkig blijft hij nog schrijven; dat kunt u al zien in dit nummer.

Wie volgt hem op? Wessel ten Boom, die de lezers van ons blad al bekend is door zijn artikelen. In de redactie hebben we hem al leren kennen als iemand die begrijpt waarom In de Waagschaal er is en die bereid is ergens de schouders onder te zetten. U vindt in dit nummer zijn laatste artikel over de deze zomer verschenen vertaling van Römerbrief II. Er komt bij hem na lezing van dit boek toch een vraag op.

Nog is het vermelden van wijzigingen in de bezetting van de redactie niet ten einde: Teunard van der Linden trekt zich terug als redacteur. Hij bleek te veel hooi op zijn vork genomen te hebben en dan is het alleen maar verstandig er een pluk hooi af te halen. Gelukkig blijft ook hij nog schrijven.

Tenslotte iets over de inhoud van dit nummer. Udo Doedens wijdt een artikel aan Uitgesproken protestant, een bundel uit de kring van Op Goed Gerucht. Doedens is daar nogal kritisch over. Rochus Zuurmond zet zijn reeks artikelen over het Apostolicum voort en van hem kun je veel leren, bijvoorbeeld waarom water in het Hebeeuws altiijd in het meervoud ‘wateren’ verschijnt, en hemel in het meervoud ‘hemelen’. Mans Miskotte zat op het dak toen de Typhoons van de RAF het gebouw van de SD in de toenmalige Euterpestraat aanvielen. Hij vertelt daarover en nog over veel meer. Otto Kroesen gaat verder over staatskerk en stamkerk – waar wil hij heen en waar komt hij met zijn overwegingen uit? Er komt nog een artikel van zijn hand. Aart van den Dool reageert op een preek van Maarten den Dulk over Genesis 1. Laura Reedijk-Boersma vertelt over droevig gestemde pastoors in Frankrijk – zou het daar met de dominees veel anders zijn? Tenslotte ook nog een stukje van mijn hand over Abraham Lincoln.

A.A. Spijkerboer

terug naar inhoudsopgave