Doelstelling

Doelstelling

In de theologische bezinning op ons handelen in kerk en maatschappij is de bijdrage van Karl Barth van bijzondere betekenis.

Door zijn grote kennis zowel van de bijbelse Boodschap als van het maatschappelijk leven heeft hij aan zeer velen nieuwe inzichten en motiveringen voor een ander soort geloven en daarmee ook een ander levensgedrag gegeven.

Het is de bedoeling van deze website om het werk van Karl Barth in Nederlandse vertaling toegankelijk te maken.

Daarbij richten we ons op theologische studenten, predikanten, voorgangers en belangstellenden.

Daarnaast biedt de website informatie en teksten, waarin zichtbaar wordt op welke wijze heden ten dage met het werk van Barth omgegaan wordt.

Pagina's: 1 2 3 4