Van de redactie

Voor u ligt een zomernummer vol boeken! Sommige hebt u mogelijk in kast staan en gaat u na dit nummer herlezen. Andere zijn zo recent dat u zich ervoor naar de boekhandel spoedt. Een enkele boekbespreking zal u aanzetten tot een zoektocht op www.boekwinkeltjes.nl.  Bij de eerste boekbesprekingen zou een gang naar de boekenkast het geval kunnen zijn. Ze gaan over Louis Couperus. Hij overleed een eeuw geleden, in juli 1923. Dit jaar is dan ook Couperusjaar. De dood joeg Couperus geen schrik aan, schrijft Rinse Reeling Brouwer. De gedachte van een noodlot in en achter alle dingen maakte hem niet somber, maar leidde tot aanvaarding van wat onontkoombaar is. Dominique de Boer voegt daar aan toe dat Couperus geloofde dat bij alle verval de dingen ‘terugvloeien naar het Licht’. In het kader van nutteloze kennis: Couperus schreef zijn boeken met paarse inkt. De ballpoint die het Louis Couperus Genootschap als relatiegeschenk weggeeft, is dan ook paars-schrijvend. Deze kennis ontleen ik aan een gemeentelid dat me er met één beloonde toen ik in een preek enkele regels uit Eline Vere had aangehaald. Ook het Canto General van de dichter Pablo Neruda heeft u mogelijk in de kast staan. Marijke van Selm schrijft over zijn kunst en kitsch en bekent haar voorkeur voor het laatste. Na de grote namen hoog tijd voor een de lezer waarschijnlijke onbekende dichter. Werner Pieterse introduceert het leven en werk van Danilo Kís. Voor zijn werk moet u naar boekwinkeltjes.nl. Coen Constandse las twee recente romans waarin de geschiedenis van Europa een grote rol speelt. In die van Slobodan Snajder vormt het Midden- en Oost-Europa van de twintigste eeuw het toneel. Momenteel woedt aan de Europese oostgrens een verschrikkelijke oorlog. Hans de Waal doet verslag van een debat over de (militaire) middelen om Oekraïne te steunen. Een debat dat grotendeels ontbreekt en juist daarom hoognodig is. Maarten den Dulk besluit zijn overwegingen bij het boek Openbaring met de verlossing. Hij vraagt zich daarbij wel af of die meer dan een wensdroom is. In het commentaar behandelt Coen Constandse de droom dat na de val van het communisme het democratisch tijdperk definitief is aangebroken. Maar is de democratie opgewassen tegen het kapitaal, vraagt hij zich af. Zijn we wellicht liever consument dan burger? Daarmee dreigt de droom van het beloofde land uit zicht te raken. Mozes mocht dat beloofde land niet binnengaan. Daar hielpen vijf boeken op zijn naam niet tegen. In haar meditatie gaat Mirjam Elbers op regels uit die boeken in en legt hun betekenis uit. Dat zet tot herlezing aan.

Jilles de Klerk

In de waagschaal, jaargang 52, nr. 7, 26 augustus 2023