Van de redactie

logo-idW-oud

 

VAN DE REDACTIE

Leermeesters is het thema van dit nummer. Je hoort wel eens van studenten die zo onder de indruk raken van een hoogleraar dat ze niet alleen aan zijn lippen hangen, maar hem ook in veel opzichten gaan imiteren. Ik hoorde ook eens dat dat helemaal niet erg is en zelfs heilzaam kan zijn, mits de student in kwestie zich ook kan losmaken van zijn leermeester om zijn eigen weg te gaan. Acht auteurs vertellen in dit nummer over hun leermeester en bij het samenstellen van dit nummer hebben ze me vaak ontroerd: ze zijn vaak zo raak. Nee, namen noemen we niet, maar voor alle zekerheid noteer ik toch even dat Jan P. C. de Bruin bioloog-in-ruste te Haarlem is.

Henk Wolzak schrijft over de Russische revolutie die in deze maand negentig jaar geleden begon. Vraag niet hoeveel hoop en verwachting daarin is geïnvesteerd – dat gaat van Karl Popper tot en met Arthur Koestler.

Auke de Jong werd getroffen door een artikel van Richtsje Abma in nr. 15 van ‘Om het levende Woord’ en gaat na of en in hoeverre er verwantschap is te ontdekken tussen Barth en de doperse manier van denken. Afgezien daarvan: zouden wij van de Doopsgezinden kunnen leren? De Jong noemt ook het filioque. Ergens heb ik opgevangen dat het filioque door Karel de Grote in het belijden van Rome en de Reformatie terechtgekomen is. De Keizer nam dus ook dogmatische beslissingen en toen hem gevraagd werd wat de paus dan moest doen antwoordde hij: ‘Laat de paus maar veel bidden’. De keizer zou dan wel voor het leven van staat én kerk zorgen.

Udo Doedens schrijft een tweede artikel over de bezieling. Het is een artikel waarvan je bij de vier laatste regels kunt beginnen om dan bij het begin te beginnen en weer bij die laatste vier regels uit te komen.

Ik heb nooit begrepen wat er eigenlijk tegen ervaring is. Je moet er natuurlijk je geloof niet op gaan bouwen, maar je moet je geloof ook niet gaan bouwen op je geweten, op je gezonde verstand of wat dan ook. Maar dat betekent niet dat er geen ervaring is en in een kort artikel poog ik onder woorden brengen wat je aan de rechtvaardiging en de heiliging beleeft. Ik hoorde Miskotte eens praten over ‘in je gevoel gezegend worden’ en uit zijn mond tekende ik ook op: ‘zonder Christus zou ik er niks an vinden en zonder de natuur ook niet’.

Wessel te Boom beloofde ons in een vorig artikel dat hij vanuit de theologie op Anker-smits spreken over de geschiedenis in zou gaan en in zijn tweede artikel over de historische ervaring blijkt hij zijn belofte te houden.

Mocht ik u nu ‘veel leesplezier’ toewensen? Ik weet het niet.

A. A. Spijkerboer