Van de redactie

logo-idW-oud

 

VAN DE REDACTIE

Ons is gevraagd of wij ons ook niet zouden moeten mengen in het debat dat ds. Klaas Hendrikse op gang heeft gebracht. In de vergadering van 2 januari jl. spraken we af dat ik er op de laatste pagina van dit nummer iets over zou zeggen. Nu heb ik het boek van Hendrikse niet gelezen maar ik heb er wel iets over gelezen. Hij zou zeggen: God bestaat niet, God gebeurt tussen mensen, Hij beweegt en trekt met mensen mee. Zo nieuw zijn deze geluiden eigenlijk niet, ik meen dat Schleiermacher al in deze richting kon denken. Bij wat ik over Hendrikse lees begin ik aan de Heilige Geest te denken, de Geest die in onze harten schrijft wat God ons in Jezus Christus gegeven heeft – zou dat soms géén ervaring zijn? Daarover zou het gesprek moeten gaan, of kunnen gaan in dit geval.

‘Meer over Ter Schegget’ staat er op de omslag van dit nummer. In de eerste plaats het artikel van At Polhuis, die lang met Ter Schegget heeft meegeleefd en meegedacht, maar nu toch een hoek omslaat. Dan Aart van den Dool die het symposium over Ter Schegget van november jl. heeft meegemaakt. Rens Kopmels gaat in op wat hij zegt.

Nog meer over politiek, van de hand van W.L. Dekker. Hoe zou het zijn als we de waarheid eens gingen zeggen? Ja, maar wie kent die? Hoe zou het besluit ons leger in een uitzichtloze positie in Uruzgan te laten zitten en niet in 2008 te vertrekken, tot stand gekomen zijn? Dat onttrekt zich aan mijn waarneming. Ik moet bekennen dat ik een paar jaar geleden voor deelname van ons leger aan de strijd tegen de Talibaan was, maar dat ik er nu geen enkel heil meer in zie. Mij schiet nog iets anders te binnen: een politicus die ernst maakte met zijn christelijk geloof heb ik eens horen zeggen: ‘Je hoeft niet alles te zeggen wat je weet, maar ik heb nooit begrepen waarom je in de politiek zou moeten liegen’.

Dubois over het intense innerlijk leven van Etty Hillesum en Laura Reedijk-boersma over monumenten die aan Ida Gerhardt herinneren. Dat zijn er zo langzamerhand heel wat en Ida Gerhardt verdient dat zo helemáál. Wat jammer dat dat gedicht op de dorpspomp van Gorssel is mishandeld.

Boekbesprekingen! Onze redacteur Wessel ten Boom over Eginhard Meijerings Nederlands christendom, tja, dat is inderdaad christendom op z’n Nederlands, dat is uniek en niet meteen iets om blij mee te zijn. Zelf schrijf ik over het probleem dat Van Walsum in zijn jongste boek aan de orde stelt. G. Henk van de Graaf over het predikantschap, gelukkig niet over het ambt van bisschop. (Toen er in de redactie van de oude waagschaal over dit laatste ambt werd gediscussieerd zei Buskus: ‘Ik ben voor invoering van dit ambt, op één voorwaarde: dat ik zelf bisschop wordt’.)

Tot slot het artikel van Den Boer over de wonderlijk grote Milton en niet te vergeten – de gewone rubrieken.

A.A. Spijkerboer