Van de redactie

logoIdW
Het nummer dat voor u ligt, kent twee hoofdthema’s. Het eerste betreft het predikantsambt. In haar junivergadering bespreekt de synode het rapport ‘Geroepen en gezonden’. Het gaat daarin o.a. over het profiel van de predikant van de toekomst. Wat wordt van hem of haar gevraagd?  Veel, zo blijkt. Te veel in ieder geval om in één profiel kwijt te kunnen. Er zijn predikanten in allerlei soorten en maten nodig. Dan wordt ook de vraag hoe die verschillende soorten predikanten zich tot elkaar gaan verhouden. Jan Dirk Wassenaar zet ‘Geroepen en gezonden’ in historisch perspectief en ziet (en vreest) het ontstaan van een ‘clerus minor’. Coen Wessel ziet positieve aanzetten in het rapport, maar vraagt zich tegelijkertijd af voor welk probleem de aanbevelingen eigenlijk de oplossing zijn. Udo Doedens brengt aan de eettafel zijn positie als klassiek geschoolde dorpspredikant ter sprake. De conclusie van zijn kinderen: jij lijkt wel een BOA. Coen Constandse sluit het thema af. Hij mist in het rapport een stevige bezinning op het ambt. Het tweede thema in dit meinummer is het gedenken van de oorlog. In drie boekbesprekingen komt de rol van belangrijke personen in de periode voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog ter sprake. Hoe verhield Hitler zich tot het christelijk geloof en de kerken, vraagt Herman Noordergraaf zich af. Gerard den Hertog ziet hoe bij Martin Niemöller verzet tegen Hitler en antisemitisme samengingen. In het geval van Eginhard Meijering zijn de belangrijke personen zijn ouders. Zijn erfenis is hun oorlogsverleden. Het boek dat hij daarover publiceerde is in de wereld van kerk en theologie volgens Maarten den Dulk een zeldzaam werk. Tussen predikantsambt en oorlogsverleden een artikel dat voortborduurt op het themanummer van april over Johannes. Mirjam Elbert mediteert over de Johannestekst die in de week dat dit nummer bij u op de mat valt op het leesrooster staat. Uit vijftig jaar ‘In de Waagschaal’ diepte de redactie dit keer bijdragen van twee scribenten van het eerste uur op. Een kwart eeuw of langer geleden geschreven, maar nog altijd lezenswaardig. Het commentaar wordt in dit nummer verzorgd door Willem Maarten Dekker.

Als redactie hopen we natuurlijk dat dit nummer zijn weg naar synodeleden zal vinden en zo een bijdrage kan leveren aan een vruchtbaar gesprek en wijze beslissingen over de toekomst van het predikantschap in onze kerk.

Jilles de Klerk   

In de Waagschaal, jaargang 50, nr. 6. 29 mei 2021