Van de redactie

logo-idW-oud

 

VAN DE REDACTIE

We moeten beginnen met een excuus: in het vorige nummer is in het artikel van W.L. Dekker (‘Wat voor democratie?’) systematisch de naam van Stefan Paas als ‘Faas’ afgedrukt. Betreurenswaardig voor de lezers, de scribent en vooral voor de persoon zelf. We maken het enigszins goed door het hier te vermelden.

Dit nummer opent (na de meditatie) met een o.i. verrassend artikel van Maarten den Dulk, ‘Voor de poort van de tora’, een titel die we ook aan het nummer als geheel hebben meegegeven.

Rochus Zuurmond vervolgt zijn reeks over het ‘Apostolicum’ en Ad van Nieuwpoort bespreekt de onlangs verschenen bundel van Deurloo en Ter Linden over de vertaalkwesties. Den Boer verzette veel werk om leven en werk van de Engelse componist Williams in kaart te brengen. Verder worden er in dit nummer nog twee biografieën besproken: door Daan Thoomes van Lorenz en door Jan van der Kolk de nog heel recente van Harry de Lange.

Kortere bijdragen tenslotte van Spijkerboer, Snethlage, Laura Reedijk en van Kees Zwart (met tekeningen Urbánek), plus de vaste rubrieken: Tussen en Commentaar.

Verder willen we hier alvast melden dat de redactie zich opmaakt voor een speciaal numer dat in drievoud aan alle abonnees zal worden toegezonden met de bedoeling en in de hoop dat hiervan twee exemplaren door de abonnees aan potentiële nieuwe abonnees worden doorgespeeld. Want die hebben we hard en hard nodig willen we de komende tijd het hoofd boven water houden. Het gaat om nr. 13, dat verschijnt op 20 september. We rekenen op u en tarten het ongeluksgetal 13.

Aandacht willen we hier ook nog vragen voor een ‘mini-symposion’ in de Thomaskerk (Prinses Irenestraat 36, Amsterdam) op zaterdagochtend 27 september met als thema: ‘Beginnen bij het begin. Het bijbels ABC van K.H. Miskotte’.

Na een openingswoord van Mans Miskotte volgen er lezingen van Mirjam Elbers en Wilken Veen.
Tijd: 10.15 tot 13.00 uur.

Rens Kopmels