Van de redactie (nr. 6)

logoIdW

 

Het is momenteel bon ton om te zeggen dat kunst moet schuren, op het andere been zetten, uit het veld slaan, ja, zelfs pijn doen – wij voeren geen oorlog en hopen eigenlijk vooral op instemming… Maar produceren dan ook geen kunst, integendeel: de lezer vindt dit keer veel blijken van bevinding. Gerard van Zanden toont zijn liefde voor de onbekende Micha die zijn koning ironisch naar de mond spreekt, en zo alleen het Godswoord nog kan laten gelden. Jan Groenleer leverde spontaan een nieuwe bijdrage voor het ‘geestelijk Songbook’ (wie volgt?) en blijkt gehecht aan een lied van Ad den Besten: ‘O God die met ons zijt’. Net als Micha of Jezus zullen we ons moeten laten meevoeren op de weg van het kruis, op leven en dood. Rens Kopmels zou nu zeggen: dat doen de Zeeuwen op hun eigen manier. Zij weten immers, zo stelt hij, van een Beve-land, waar het tohoewabohoe narumoert.

Willem Maarten Dekker duikt in het beroemde gedicht Libera Nos, Domine! van Geerten Gossaert, en komt met de verrassende lezing boven dat hier niet zozeer sprake is van een ontmoeting met Satan als wel Christus. André van Dijk weet zich gegrepen door het belang van het Hebreeuws op de middelbare school en doet voor ons empirisch onderzoek. Ondergetekende probeert aan de hand van Augustinus’ debat met de manicheeërs iets te herstellen van het besef van de eer, en daarmee de waarheid van God.

Er lijkt weer een nieuwe beweging van ‘black power’ te ontvlammen. Coen Constandse las het boek van Coates uit 2015, waarin met the American dream van gelijkheid tussen blank en zwart korte metten wordt gemaakt, en pleit voor de kerk als een concrete plaats van verzoening of gesprek. Hoezeer ondertussen elke politieke of ideologische strijd een kwestie van juiste ‘framing’ is, laat Coen Wessel zien. De auteur van het Wilhelmus schiep precies de goede mal voor Willem van Oranje om leider van de Nederlandse opstand tegen Spanje te worden. De Noordierse theoloog Peter Rollins, over wie Franc de Ronde bericht, laat zich daarentegen typeren als een radicale ontframer van Jezus. Terwijl Machteld de Mik zich weer door het frame van een hervonden kinderboek laat troosten. En wat doen we op 4 mei? Een spannende vraag, gesteld door Coen Wessel.

Let nog even op Noordmans en alle apen op een stokje: ons komende dikke zomernummer heeft dit keer als thema ‘het dier’.

 

Wessel ten Boom

In de Waagschaal – framing without claiming