De dansende David

1. Hoort gij de moerbeitoppen ruisen:
zo haast u, want mijn Geest zal bruisen,
uw vijanden zal ik verslaan
en gij zult Sion binnengaan –
Dit zei de Heer en ‘t is geschied
zijn Woord is ons een woongebied.

5. Voor God wil ik uitzinnig wezen,
het spotziek hart zal ik niet vrezen,
voor al mijn knechten ga ik naakt:
een mensenkind, door Geest geraakt,
onstuimig is mijn hart, mijn wijs,
o adem van het paradijs!

Th.J.M. Naastepad