Thy kingdom come

logo-idW-oud

 

THY KINGDOM COME

Heel de aarde zal zich buigen
als hij eindelijk verschijnt,
duizend duizenden getuigen,
doden komen overeind,
halleluja,
alle leed neemt dan een eind.
Ieder oog zal hem aanschouwen,
in zijn majesteit gekleed,
ieders hart zal dan berouwen
wat het aan de Heer misdeed,
zal herkennen.
de messias in zijn leed.
Want het lichaam van het lijden
draagt de tekenen daarvan,
ook al zijn de laatste tijden
dan voorgoed voorbijgegaan
en al straalt hij
heerlijker dan de zon of maan.

Laat de harten voor u branden,
gij die hooggezeten zijt,
neem het koninkrijk in handen
en de kracht, de heerlijkheid,
maranatha,
kom, het is de hoogste tijd.

Guillaume van der Graft,
naar een tekst van Charles Wesley (1707-1788)
Uit: Verzamelde Liederen, Baarn 1986, 349