Bij het overlijden van Rens Kopmels

logoIdW-e1677570004807.jpg (100×115)Als redactie ontvingen we bericht van het overlijden van Rens Kopmels op 27 januari j.l. Hij is 88 jaar oud geworden. Rens was jarenlang en op verschillende terreinen rijk in ons blad vertegenwoordigd. Zijn eerste bijdrage aan In de Waagschaal stamt uit januari 1969 (‘Wat is geschiedenis?’). In de jaren daarna levert hij met grote regelmaat artikelen over uiteenlopende onderwerpen. Een tijdje heeft hij ook een eigen rubriek (‘Bijgedachten’). Hij is vanaf 1972 lid van de redactie en vanaf februari 1985 voorzitter. In 1994 volgt Rens Evert-Jan de Wijer op als redactiesecretaris. Hij blijft dat tot 2010. De redactie dankt en eert hem bij zijn afscheid met het themanummer ‘circus Rens’. Rens blijft in de jaren daarna als medewerker aan In de Waagschaal verbonden en schrijft in sommige jaargangen (van 17 en later 12 nummers) zes of zeven artikelen. Daaruit blijkt zijn gedrevenheid en blijvende betrokkenheid bij de theologie (en filosofie). Rens’ laatste bijdrage in ons blad dateert van november 2019, meer dan een halve eeuw na zijn eerste artikel! Hij bespreekt dan de boeken van Yuval Noah Harari en schrijft:

‘In al zijn scherpzinnigheid en zijn brede kennis van zaken zit Harari in zijn betoog

 toch wel gevangen in de spraak- en denkmodus van de indicativus, van de aantonende wijs. Dat heeft hij overigens met het gros van zijn intellectuele tijdgenoten gemeen. Maar het menselijk bestaan staat ook onder een (zedelijke) imperatief en het kent ook zijn wensen, verlangens en zijn hoop: conjunctief en optatief. In een bezinning op de menselijkheid van de mens mogen deze dimensies niet verwaarloosd of genegeerd worden. (…) De sprakeloosheid van het mathematisch universum kan en mag geen laatste werkelijkheid zijn’ (IdW, jrg. 48 (2019), 365).

Alle artikelen van Rens Kopmels zijn te vinden op zijn website: www.renskopmels.nl. De redactie denkt met dankbaarheid en waardering aan wat Rens Kopmels voor In de Waagschaal heeft betekend. Wij en onze lezers hebben genoten en geprofiteerd van zijn scherp- en eigenzinnigheid, gedrevenheid en kennis van zaken. Wij gedenken Rens Kopmels met dankbaarheid, eerbied en genegenheid.

De redactie

In de waagschaal, nr. 3, 2 maart 2024