Over de Christelijke Dogmatiek

logoIdW

WIJ STARTEN IN DIT NUMMER een kleine serie over de in oktober vorig jaar verschenen Christelijke Dogmatiek van G. van den Brink en C. van der Kooi. Wij doen dat omdat deze dogmatiek, zonder terug te willen naar de 19e eeuw, opvallend genoeg afstand neemt tot een aantal 20e eeuwse vraagstellingen en weer rustiger vaarwater opzoekt. Juist iemand als ons oud IdW-redactielid Kees van der Kooi, die begon met Barth – en nog niet zo lang geleden de 2e Römerbrief voor diens Gesamtausgabe bezorgde – lijkt de personele vertegenwoordiger van deze wending te zijn. En het wordt natuurlijk helemaal interessant als dit in samenwerking wordt gedaan met G. van den Brink, afkomstig uit de Gereformeerde Bond. Wat voor dogmatiek zal dit opleveren?

Opzet van onze serie is om de hoofdstukken van dit boek, die elk een eigen dogmatisch onderwerp behandelen, afzonderlijk te laten bespreken door een auteur met kennis van zaken. Enige ordening naar de volgorde van de hoofdstukken is aangehouden, maar wordt niet absoluut doorgevoerd. In dit nummer komen bijvoorbeeld aan bod de hoofdstukken 4, 5, 6 en 8, terwijl Rinse Reeling Brouwer een algemene inleiding schrijft. Al gaande weg hopen we zo de kracht en eventuele zwakte van dit dogmatisch ontwerp te ontdekken en voldoende ‘denkstof’ te hebben gekregen. Als hulp geven we tot slot de inhoudsopgave mee, voor wie graag de grote lijn bewaakt.

1) Dogmatiek als fatsoenlijk nadenken over God, mens en wereld; 2) Waarom geloven? Prolegomena; 3) De drie-ene God; 4) De eeuwig rijke God: namen, eigenschappen, wezen; 5) Waarom komt U ons hinderen? Over openbaring; 6) Het geschonken bestaan. Scheppingsleer; 7) De mens als beeld van God. Theologische antropologie; 8) Het geschonden bestaan. Over zonde en kwaad; 9) Israël en het verbond; 10) Wie is Hij toch? Over de persoon van Jezus Christus; 11) Jezus Christus Triomfator, mijn Verlosser, Middelaar – ofwel: de soteriologie; 12) De Heilige Geest die levend maakt; 13) De Bijbel – het boek van God en mensen; 14) Kerk – Sacrament – Ambt; 15) De vernieuwing van de mens; 16) De vernieuwing van de wereld (WtB)