Het Koninkrijk en de weg van Jezus (meditatie)

logoIdW

Bekeert U, want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. (Mat.4: 17)

 

Springstof bevat deze tekst. Gevaarlijke dynamiet. Geweldenaars en dwepers hebben ernaar gegrepen en verwoesting en mateloze verwarring gezaaid. Want als het Rijk van vrijheid en vrede op de politieke (of ook de kerkelijke) agenda wordt geplaatst dan zijn dwingelandij en terreur niet ver en zijn andersdenkenden niet veilig. Dat hebben we in de vorige eeuw grootschalig gezien in het Russische communisme, maar waarachtig ook menig keer in de geschiedenis van kerk en christendom. Niet onbegrijpelijk dat we wat schuw en schichtig met deze woorden van het  nabij gekomen Koninkrijk zijn omgegaan. We kunnen er vele kanten en zeker ook veel verkeerde kanten mee uit.

Wat is de betrouwbare uitleg van deze proclamatie van het nabij gekomen Rijk? Zal Jezus als de heraut van dat Koninkrijk niet zelf die uitleg geven in zijn levensgang en zijn levensdaad?

Hoe dan? Nu, Jezus gaat de weg van de borgstaande liefde voor zwakken, zieken, zondaars. Als een goede herder die zijn leven stelt (en ten slotte geeft) voor zijn schapen. Zwakken worden opgericht, zieken vinden genezing, zondaars worden gered. Dat zijn de bemoedigende en veelbelovende tekenen van het aanbrekende Rijk. De kracht van de liefde, die in Jezus openbaar wordt, is er het geheim van.

Het Rijk van vrede en gerechtigheid kunnen wij niet stichten of bewerkstelligen. Dat is ook wel een harde les voor de zelfbewuste mens van de moderne tijd, die alles meent te kunnen organiseren en reguleren. Maar dat wil nog niet zeggen dat we hier tot volstrekte machteloosheid zijn veroordeeld en dat onze rol hier is uitgespeeld. Dat zeker niet. Want we kunnen en moeten om het komen van het Koninkrijk in ernst en volhardend geloof blijven bidden, ervan zingen in liederen van hoop en verlangen, de gerechtigheid van het Koninkrijk zoeken vóór alle dingen. Dat is werkelijk niet weinig. Maar het meeste en het voornaamste in dit alles is het te blijven en te wandelen in de geduldige, vindingrijke en voor elkaar opkomende en instaande liefde. Wereldwijd. Op de weg en de wijze van Jezus. Op die weg mogen we rekenen met verrassende tekenen van het komende Rijk. Zo blijven we geloven in vrede, eens en voorgoed.

Rens Kopmels