Commentaar (Eigen geld)

logoIdW

 

COMMENTAAR (Eigen geld)

Minister Rosenthal heeft het gewaagd kritiek te uiten op Icco. Deze kerkelijke ontwikkelingsorganisatie steunt de website Electronic Intifada. Dat schoot de minister in het verkeerde keelgat. Hij wil geen steun verlenen aan een organisatie die het regeringsbeleid ondermijnt. Daar geeft hij het geld niet voor. Dat is bestemd voor ontwikkelingswerk. De reacties vanuit het ontwikkelingskamp zijn furieus. Het gaat van dik hout zaagt men planken. Telkens komt het op hetzelfde neer. De minister heeft er niets van begrepen. Hij dient onderricht te worden over de geschiedenis van Icco. Hij brengt het hele ontwikkelingswerk in gevaar. Hij is inconsequent. Het is allemaal te lezen in een reactie van Gert van Maanen, bons in ontwikkelingsland (Friesch Dagblad).

Het is het bekende verhaal. Ga vooral niet in op de argumenten van de minister, maar maak hem verdacht door er van alles en nog wat bij te halen. Hij kan zich beter bezig houden met werkelijk grote zaken, want wat is nu een projectje van 50.000 euro? Het gaat slechts om een paar laptops, waarmee informatie wordt verspreid. En over de naam intifada moeten we ons maar niet al te zeer opwinden. Dat is voor Palestijnen een geuzennaam. Intifada is voor hen bevrijding. In die wolk van door Van Maanen geproduceerde mist raakt een belangstellende lezer al spoedig de weg kwijt. Dat is precies de bedoeling, want dan kunnen geïmponeerde lezertjes geen kritische vragen meer stellen. Laat het nu maar aan ons over. Wij weten het best wat goed is.

Alle reden dus om zelf ook eens te kijken op de website van deze door Icco mede gefinancierde website. Net wat ik dacht. Het is het bekende verhaal. Israël is de agressor, die als het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime zijn eigen apartheidsstaat bouwt. Die staat dient net als in Zuid-Afrika bestreden te worden en dus te verdwijnen. Die opvatting mag men hebben, ook al deel ik hem in geen enkel opzicht. De vraag is evenwel of het tot de taak van Icco hoort deze opvatting mee te helpen verspreiden. Daar stelt Rosenthal een vraag bij. Terecht lijkt mij, omdat de Nederlandse overheid zich verzet tegen deze oplossing van het ‘probleem’. Uitgangpunt van het beleid is de tweestatenoplossing. Opvattingen als die van Electronic Intifada ondermijnen dat beleid.

In het dispuut met Rosenthal werpt Icco de minister enigszins triomfantelijk tegen dat de steun voor de omstreden website helemaal niet door hem gefinancierd wordt, maar uit eigen geld komt. Terug in uw hok graag. Eigen geld? Heeft Icco dan eigen geld en hoe komt het daar dan aan? Dat is geld vanuit de eigen kerkelijke achterban. Als dat zo is, wordt het tijd dat de kerk ook een stevig gesprek met Icco aangaat. Past deze projectsteun in de zorgvuldig geformuleerde visie op het conflict in het Midden Oosten? Lijkt mij van niet. Is deze activiteit ontwikkelingswerk? Lijkt mij ook van niet.

Zal dat gesprek er komen? Ik hoop het, maar ik ben bang van niet. De kerk wordt al jarenlang in dit dossier geïntimideerd door Icco/Kia. Men trekt zich niets aan van kerkelijke uitspraken. Daarom hoop ik dat minister Rosenthal nog even volhoudt.

At Polhuis