Da Capo al Fine

logoIdW

 

Gij hebt de wereld eeuwig lief

omwille van uw kinderen

die Gij verkiest

 

en telkens weer opnieuw verkiest

langs ondoorgrondelijke wegen

waarop een mens zichzelf verliest

 

Dit is het groot en stil geheim

waar wij mee mogen leven

Gij ziet ons in ellende aan

en schenkt ons weer een nieuwe naam

uit uw verborgenheden

 

Geen mens, geen macht, geen misdaad

houdt U tegen

Gij hebt U in uw Zoon gegeven

en laat ons in uw vrede gaan

 

en telkens is daar weer uw volk

dat spreekt van zegen

 

Is dit de mens: dat hij zich balt en goden maakt en rooft?

dat hij zijn wetten stelt om anderen te kleineren?

Jezus zie ons aan

Gij doet ons woorden leren

die doen keren, die doen gaan

 

en telkens is daar weer die mens die gelooft

en hoopt en overloopt van uw genegenheden

 

Ik zie de bomen stil getuigen staan

dit is uw woord, dat Gij ons hoort

 

De oogst houdt stand die Gij zelf draagt

en opleest in uw hand

 

Wessel ten Boom