Van de redactie

logoIdW

VAN DE REDACTIE

Op 15 januari jl. overleed Gerrit de Kruif. Hij was een kerkelijk leraar in hart en nieren, aan wiens arbeidzaam leven een abrupt einde kwam. De Kruif was jaren lid van onze redactie, waaronder een tijd als voorzitter. Maar ook na zijn afscheid schreef hij af en toe voor ons blad; zo in 2011 bijv. zijn serie over Helmut Schmidt, Woodrow Wilson en Barack Obama. Jan Muis, collega en studievriend, die van 1984 tot 1991 met hem in de redactie zat, gedenkt hem in dankbaarheid.

Inmiddels is de derde druk verschenen van de Christelijke dogmatiek van Van den Brink en Van der Kooi, een boek dat reeds voor zijn verschijning afgelopen oktober van zich deed spreken, en sindsdien blijvend interesse wekt. Op pag. 5 leest u wat wij in de komende tijd met dit boek van plan zijn. Voor dit nummer schreef Rinse Reeling Brouwer, collega dogmaticus aan de PThU, een eerste plaatsbepaling van dit boek, dat wel eens een opvolger van Berkhofs Christelijk geloof zou kunnen worden. Gerard de Korte is bekend als rooms-katholiek bisschop, minder als abonnee van In de Waagschaal sinds zijn studietijd. Hij was bereid te openen met een reactie op de Godsleer. Mirjam Elbers las als ‘Amsterdamse’ het hoofdstuk over openbaring en verwoordt ongetwijfeld niet alleen h‡‡r vragen. Ids Smedema promoveerde op schepping bij Barth en noteert met gemengde gevoelens dat we hier echt in een ander klimaat terecht zijn gekomen. En Marijke van Selm schreef eerder over het kwaad en schrijft dit liever aan God toe dan dat wij erover moeten zwijgen. We beseffen dat we met deze serie wel wat vragen. Tegelijk vermoeden we dat er maar weinig lezers van In de Waagschaal zijn die in dogmatische beslissingen niet altijd ook politieke, ethische of pastorale posities herkennen of op zijn minst vermoeden, waar zij blij – of juist minder blij van worden. Zij voelen zich hopelijk uitgedaagd om zich ook zo eens te laten bevragen.

Dan verder. Udo Doedens opent dit nummer met een meditatie over de kritische clown als het nieuwe dogma. At Polhuis sluit met een derde bijdrage zijn reeks af over Naim Ateek naar aanleiding van diens boek Roep om verzoening. Kan politiek ooit zonder dogmatische verheldering? Wie helemaal niets zag in een dogmatisch christendom was Domela Nieuwenhuis, die zijn ambt inruilde voor de gerechtigheid. Herman Noordegraaf, hoogleraar praktische theologie, waardeert de biografie van deze Friese anarchist door Jan Willem Stutje uit 2011. Ondergetekende is opnieuw onder de indruk van Calvijn na lezing van het boek van Wulfert de Greef over Calvijn en de Joden, vond drie verschillende citaten over het woord van God en tot slot pleit Coen Wessel in zijn commentaar voor een nieuw economisch akkoord.

Na meer dan acht jaar nemen we afscheid van Wouter Klouwen. Hij was geen veelprater en veelschrijver, maar leverde op zijn tijd prachtige meditaties. En daar wil hij gewoon mee doorgaan. Wouter, het ga je goed.

In de Waagschaal – op zoek naar woorden die de doorslag geven Wessel ten Boom