Van de redactie

logo-idW-oud

 

VAN DE REDACTIE

Leo Szilard, natuurkundige, vertelde eens aan zijn vriend Hans Bethe dat hij overwoog een dagboek te gaan houden. ‘Ik ben niet van plan het te gaan publiceren. Ik ga alleen maar de feiten vastleggen om God op de hoogte te stellen.’ ‘Denk je dan dat God de feiten niet kent?’ vroeg Bethe. ‘Ja,’ zei Szilard, ‘Hij kent de feiten, maar Hij kent niet deze versie van de feiten.’ Met dit citaat opent Bill Bryson zijn boek over de geschiedenis van bijna alles, en we beginnen er ook ons nummer over Darwin mee. Machteld de Mik vertelt over een boek waarin Darwin een diepe verwijdering tussen een vader en een zoon veroorzaakt.  Voor Taede Smedes lijkt deze verwijdering niet te bestaan, maar de mens is voor hem toch iets heel bijzonders in de evolutie. Smedes is godsdienstfilosoof en theoloog, en als postdoctoraal onderzoeker werkzaam in Nijmegen. Zijn bijdrage is afkomstig uit zijn binnenkort te verschijnen boek God en Darwin. Jacques Schenderling is predikant in Berkel en Rodenrijs; hij vertelt over de zeer van elkaar verschillende reacties op God en Darwin, die gaan van Francis Schaeffer tot en met Dick Swaab; hij stelt het probleem van de ethiek aan de orde en vindt zijn antwoord in een dynamiseren van het denken over de mens als beeld van God. In mijn bijdrage zet ik uiteen hoe ver ik gekomen ben met mijn overpeinzingen over schepping en evolutie; als iemand zou zeggen: nou, dan heb jij nog veel denkwerk voor de boeg, spreek ik hem niet tegen, maar ik kan wel melden dat ik een vuursteentje in mijn bezit heb waarmee onze verre voorouders misschien vlees van de botten van een geslacht dier hebben geschraapt.

Udo Doedens schrikt wanneer hij eraan denkt dat een bioloog in de sloot achter zijn tuin de strijd om het bestaan ziet en dan met een vreemd soort genot wijst op de vele verliezers; hij eindigt met een zeer opvallende uiteenzetting over de dieren in Job 38-40. Gerrit de Kruijf zet kort maar krachtig uiteen wat het geloof in God de Schepper betekent. Tenslotte maak ik melding van twee gedichtjes van Kees Stip die ook op Darwin slaan.

Wat vindt de redactie nu zelf van schepping en evolutie? De redactie als zodanig heeft daar geen mening over, maar als je de artikelen van redacteuren en medewerker De Kruijf naast elkaar legt zit daar toch veel gemeenschappelijks in.

Karel Deurloo gaat in op wat Maarten den Dulk in ons blad over het ‘Laat ons’ in Genesis 1:26 heeft gezegd en kan het niet met Den Dulk eens zijn. At Polhuis is getroffen door een document dat kan dienen als basis voor een gesprek tussen moslims en christenen. Hij is er niet alleen door getroffen maar ook in verlegenheid gebracht. Maarten denDulk leidt ons in tot het jongste boek van Rinse Reeling Brouwer.

Nu de gewone rubrieken. Door een misverstand is de meditatie van Ciska Stark van bladzijde 3 verdwenen en op de bladzijden 19 en 20 terecht gekomen. Tussen al het andere in van Michael Bource ligt te wachten tot de volgende keer.

A.A. Spijkerboer