Hebe Kohlbrugge: Voor vrijheid en democratie

logoIdW


HEBE KOHLBRUGGE: VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE

Het klinkt als een verkiezingsleus, maar Hebe Kohlbrugge was al gekozen/uitverkoren om de V‡clav Benda-prijs in ontvangst te nemen voor haar verdiensten in de strijd voor vrijheid en democratie. Omdat je van een 99-jarige niet kunt verlangen even naar Praag te komen, waar de prijs op 14 november jl. aan 17 genomineerden werd uitgereikt, vond de uitreiking aan Hebe plaats in de residentie van de Tsjechische ambassadeur in Den Haag.

Een klein aantal genodigen en enkele persfotografen (het Reformatorisch Dagblad en Trouw) waren aanwezig. De prijs is toegekend door het Instituut voor het Onderzoek naar Totalitaire Regimes, de Tsjechische equivalent van het NIOD. In haar dankwoord memoreerde Hebe Kohlbrugge hoe in het concentratiekamp RavensbrŸck Tsjechische communisten haar leven hadden gered, door haar uit de ziekenbarak te halen. Toen zij in 1961 de banden met haar redders wilde aanhalen, kreeg ze onverwacht de kans een gemeente van de Boheemse Broeders te bezoeken (het eerste buitenlandse bezoek in 38 jaar). Dat vormde het begin van alle contacten met de kerken in het toenmalige Tsjechoslowakije. Zie haar boek Twee maal twee is vijf, met name pag. 81en 82, en Scheur in het gordijn van Klaas van der Horst. Een oorkonde en een grote bos bloemen vergezelden de grote legpenning die de eredoctor van de Praagse Evangelische Theologisch Faculteit kreeg overhandigd.

Hans van der Horst

Ds. em. H. P. van der Horst is secretaris van de Stichting Kerkelijke Gemeenteopbouw Oost-Europa