Van de redactie

logoIdW

In dit nummer komt zomergast professor Gerrit Manenschijn aan het woord. Het interview wordt niet zoals in de tvuitzendingen met Janine Abbring onderbroken door rake filmfragmenten, maar in het gesprek over en het kritisch doorvragen naar de theologische biografie van onze zomergast doemen wel allerlei fragmenten op waar de lezer eigen beelden naast of tegenover kan zetten. Tegelijk legt deze zomergast de vraag naar de verhouding schrift en dogmatiek opnieuw in ons midden, evenals die naar de (christelijke) ethiek.
In de serie Een halve eeuw In de Waagschaal een indringend artikel van wijlen professor Hans de Knijff in het kader van de ethiek van de geldbesteding. Je beseft dat de thema’s waaraan deze leraar der kerk zich wijdde – seksualiteit, milieu, economie – alleen maar aan actualiteit hebben gewonnen.
Ook in dit nummer weer een bijdrage over het evangelie van Johannes, dit keer van de hand van Jan Engelen, betrokken bij een Amsterdamse preekvoorbereidingsgroep. Kees van Ekris becommentarieert het verschenen psalmencahier van Wessel ten Boom.
Verder zijn er enkele reacties binnengekomen op eerder verschenen artikelen. Zo leest u van Willem van de Kamp vanuit de USA over de verkiezingen in Amerika, van Dick Boer over de al dan niet competente burger, en van Jan Bruin een aanvulling op het vorige themanummer over kerk en kunst. Het is geen onwil van de redactie dat ingestuurde artikelen soms op plaatsing moeten wachten, of niet of uiteindelijk niet meer geplaatst worden. Als het goed is krijgt u in ieder geval altijd een reactie, en sturen we die ook door aan de auteur. Maar we leven snel, en ook als redactie, fragmentarisch. We doen best veel moeite geregeld themanummers samen te stellen, en steeds blijft ons doel scherp aan de wind te zeilen zonder het stellen van trage vragen op te geven. En daarbij schuwen we het onderlinge gesprek niet!
Ook terug van weggeweest in dit nummer: een aankondiging van een (fysieke!) studiedag. Nu was het met symposia en studiedagen in coronatijd niet allemaal kommer en kwel. Webinars en online-tagungen werden steeds gewoner en konden zich dikwijls verheugen in meer deelnemers. Zo was er eind juli nog de 51ste Internationale Karl Barth-Tagung met maar liefst wereldwijd meer dan 190 deelnemers. Maar je mist, naast de Zwitserse setting, wel de coulissen en de borreluurtjes. In die zin zien we hartje zomer weer uit naar fysieke ontmoetingen in het najaar!

Peter Verbaan

In de Waagschaal, jaargang 50, nr. 8. 21 augustus 2021