van de redactie

logoIdW
Van Pascal is de uitspraak: ‘Al het ongeluk van mensen komt voort uit één ding: ze kunnen niet rustig stil blijven zitten in een kamer’. Kunnen of niet – de afgelopen maanden moest vrijwel iedereen in de wereld op overheidsbevel voornamelijk binnen blijven. Of dat gegeven onze beleving van geluk of ongeluk heeft vergroot, daarover verschillen de meningen.

Voor ons was de coronasetting aanleiding om wat uitgebreider te reflecteren op de bijbelse metafoor van de binnenkamer. Toen eenmaal dat thema was aangedragen, werd direct duidelijk dat het in ons ‘vakantienummer’ daarover moest gaan. Het riep van alles op: ruimte, maar ook gevangenis. Ja, een ‘sjaalmanachtige hoeveelheid onderwerpen’ diende zich aan: het bruidsvertrek, de escaperoom, het op kamers gaan, maar ook het plein, de vensters in de kamer, de verhouding tussen publiek en privaat, waar komt het woord kamerling vandaan?

We hebben in dit nummer niet eens alle suggesties kunnen uitwerken, maar het was voor de samenstellers al een voorrecht door de verschillende bijdragen heen te lezen en zo de lengte, breedte, hoogte en diepte van de binnenkamer te (her)ontdekken. Wie vreest dat met dit thema het tijdschrift In de Waagschaal een wat esoterische koers inslaat, zouden we willen uitdagen eerst dit
nummer maar grondig te lezen – dan zal blijken dat niets minder waar is.

Consequentie van dit alles is wel dat andere belangwekkende artikelen – die soms al in het vorige nummer werden begonnen en waarvan sommigen in dit nummer een vervolg hadden gehoopt te lezen, of die al langer wachten – nog langer moeten wachten. Zonder radicale keuzes lukt het nu eenmaal niet je deur te sluiten en de binnenkamer te betreden……

We hebben expliciet gesteld lang niet aan alle stromingen en stroompjes uit de eeuwenoude bedding van de christelijke traditie recht te kunnen doen, maar we meenden wel een uitzondering te moeten maken voor de woestijnvaders. Daarom wordt dit nummer gelardeerd met een aantal vaderspreuken, we hebben daarbij geput uit de bron Gerontikon (Vertaald door Christofoor Wagenaar ocso, Bonheiden, 1987). Verder is ook de vorm – corona heeft immers de creativiteit bevorderd – in dit nummer heel divers: een interview naast stellingen, Miskotte naast Kuyper,
Indonesië naast Roemenië, poëzie naast de pasteurisering van de samenleving.

We wensen u, buitenshuis, buitenslands en/of binnenskamers, een genoeglijke zomer toe!

Niels den Hertog en Peter Verbaan

(In de Waagschaal, jaargang 49, nr. 7. 4 juli 2020)