Van de redactie

logo-idW-oud

 

VAN DE REDACTIE

Dit nummer heeft een themakern en die is: Paulus en Jezus. René van den Beld, predikant in Bilthoven, heeft als schrijver-auteur zeventig keer de voorstelling ‘Paulus reiziger met bagage’ opgevoerd. Hij heeft een heel eigen kijk op Paulus en die laat hij in zijn artikel zien. Daarna volgt een samenvatting van Jüngels boek over Paulus en Jezus van mijn hand. Onze redacteur Van der Linden sluit de rij met een artikel over Noordmans’ visie op Paulus. Paulus is een tijger, die door de kerkelijke annexatie tot een huiskat is gemaakt; Paulus kijkt terug op het eschaton; de kerk zal zich steeds opnieuw met Paulus in de vaart van de Geest moeten begeven – het zijn allemaal uitspraken die in deze artikelen te vinden zijn. – U begrijpt het al: wij betreuren het dat Paulus in onze tijd op de achtergrond is geraakt.

Rens Kopmels sluit zijn reeks artikelen over de voorzienigheid (voorlopig af). Hij schrijft over dingen waarover in de kerk niet veel meer gesproken wordt, en indien al, in een grote verlegenheid. Juist in die verlegenheid helpt Kopmels verder.

Onze pas aangetreden redacteur Udo Doedens presenteert zich met een artikel waaruit blijkt dat hij veel advertenties ziet en overdenkt. Hij trekt daar consequenties uit en er komt in het volgende nummer nog méér.

De week van de democratie hebben we al weer achter ons. Tijdens die week heb ik me wel eens afgevraagd of degenen die deze week opgezet hebben zelf niet een lesje democratie nodig zouden hebben. Wat zij overbrachten is dat wij de baas zijn en het scheen hun onbekend te zijn dat een democratie, die niet tegelijk een rechtsstaat is binnen de kortste keren kan vervallen tot anarchie en/of tirannie. Ik hoop dat ook deze mensen W.L. Dekkers artikel over Naastepads bede voor de overheid onder ogen zullen krijgen; zó kan er in de gemeente voor de overheid gebeden worden en dat gebed leidt tot echte democratie.

Maarten den Dulk bespreekt een boek waarin wordt gezegd wat Nijhoffs gedichten voor een predikant kunnen betekenen. Geen voer voor theologen maar “een zalig dieet”. Laura Reedijk-Boersma bezocht een tentoonstelling van Mariabeelden en een van die beelden inspireerde haar tot een gedicht. Evert Jan de Wijer schreef in zijn kerkblad over Maxima’s geruchtmakende uitspraak en wij nemen zijn ontboezeming over. (Iemand zei eens: als je een week in een vreemd land bent, schrijf je er een boek over, na een maand een artikel en na een jaar niets. Ik heb zeven jaar in het buitenland doorgebracht en kan dat bevestigen. Toch ben ik zo vrij iets over onze Nederlandse identiteit te zeggen: de mensen hier zijn vaak in veel opzichten gematigd, polderen graag.)

Een paar nummers geleden drukten we onze bon voor nieuwe abonnees af. Het oog van een lezer viel op het geschenkabonnement van g 30,00 en hij nam er zelf meteen drie! Is dat geen idee voor Sint Nicolaas? In zijn gedicht kan de Sint zeggen: ik doe je er voor 2008 een cadeau en voor 2009 zie je zelf maar!

A.A. Spijkerboer