Redactiesecretaris

logoIdW

Redactiesecretaris

W. H. ten Boom
Fazantstraat 41
6942 KD  Didam

tel. 0316 769092

e-mailadres: Wessel ten Boom

Alle kopij naar dit adres. Kopij dient in de regel uit niet meer dan 1.500 woorden te bestaan. De redactie behoudt zich het recht voor langere artikelen niet te plaatsen.