Redactiesecretaris

logoIdW

Redactiesecretaris

e-mailadres: Redactie In de Waagschaal

Alle kopij naar dit adres. Kopij dient in de regel uit niet meer dan 1.500 woorden te bestaan. De redactie behoudt zich het recht voor langere artikelen niet te plaatsen.