Redactiesecretaris

logoIdW

 

 

Redactiesecretaris

 

W. H. ten Boom
Fazantstraat 41
6942 KD  Didam

 

tel. 0316 769092

e-mailadres: whtenboom@xs4all.nl

 

Alle kopij naar dit adres. Kopij dient in de regel uit niet meer dan 1.500 woorden te bestaan. De redactie behoudt zich het recht voor langere artikelen niet te plaatsen.