Van de redactie

logo-idW-oud

 

VAN DE REDACTIE

Onze redacteur Kees van der Kooi heeft de wens te kennen gegeven van de redactie overgeplaatst te worden naar het college van medewerkers. Er zat voor ons niets anders op dan zijn wens in vervulling te doen gaan. We weten hoe druk hij het heeft aan de Vrije Universiteit, en bij het werk aan de vertaling van Barths Römerbrief II in het Nederlands kon ik van nabij gadeslaan hoeveel hij ook voor dit project deed. Ook hij kan niet alles tegelijk. Maar we kennen Kees voldoende om te weten dat hij ook medewerker is als hij bereid is medewerker genoemd te worden. Hij is benoemd tot hoogleraar Westerse Systematische Theologie en hoopt zijn ambt te aanvaarden op donderdag 3 juli a.s. om 15.45 uur precies in de aula van de universiteit, Boelelaan 1105, met een oratie over Goed gereedschap maakt het verschil.

Religie en geweld staat er op de omslag van dit nummer. Is het zó erg? Moet religie meteen de associatie aan geweld oproepen? Het hangt er maar vanaf waar geweld begint en waar het eindigt! Er is ook geestelijk geweld, van mensen die anderen willen bekeren tot hun standpunt en dat geweld kan helemaal verbaal blijven. Bij mijn weten heeft Jacques Ellul eens gezegd dat ook een baby die ligt te krijsen geweld uitoefent. (Ik weet wel zeker dat Ellul een demonstratie tegen het beleid van de VS in Vietnam verliet wanneer daar ‘Johnson moordenaar’ geschreeuwd werd, omdat hij zo’n demonstratie dan gewelddadig vond.) Ja, en als je nu eens tot geloof geroepen wordt en je ontdekt dat je tegenover God altijd in het ongelijk bent en dat je onder de mensen nooit helemaal gelijk kunt hebben? Over al deze dingen gaat het van bladzij 3-17. (Om het maar even moeilijk te maken: Als ik toegeef dat ik ongelijk heb, heb ik gelijk, maar dan heb ik meteen weer ongelijk!)

Op al deze artikelen volgt Theo de Boers reactie op het gebed in nr. 7 van de voorzitter van de redactie naar aanleiding van het zestigjarig bestaan van de staat Israël en over het artikel van Michael Bource in hetzelfde nummer over dit jubileum. De Boer vindt dat het, zoals zij het zeggen, niet kán, Zuurmond zet zijn reeks artikelen over het Apostolicum voort, kort en bondig, zoals in zijn eerdere artikelen over dit onderwerp. Dan een artikel van mijn hand over de rechtsstaat en de democratie, geschreven voordat Verdonk problemen kreeg met Sinke en Marijnissen plaatsnam op de reservebank. Wessel ten Boom over sex: moet die echt de hemel in geprezen worden? Er zitten in ieder geval donkere, héél donkere kanten aan. Van de Dool en Kopmels zullen antwoorden. Den Boer over een bundel over Koopmans, plus een citaat van Koopmans zelf. Hebt u wel eens met Beaumont-geweer geschoten? Ik moet bekennen dat ik het niet verder gebracht heb dan een Lee Enfield. Balk, emeritus, kende een collega die wel met zo’n geweer geschoten had en vertelt over hem een ontroerend verhaal.

A.A. Spijkerboer