Van de redactie

logo-idW-oud

 

VAN DE REDACTIE

Op 25 september overleed Pieter Hijmans, 85 jaar oud. Hij schreef al in het oude In de Waagschaal. Hij maakte de start van de nieuwe jaargang in 1971 mogelijk: je kunt immers geen nieuw blad beginnen zonder een behoorlijke aanloopsom, en daar zorgde hij voor. Piet was leraar Nederlands en hij publiceerde in de nieuwe jaargang artikelen over gedichten. Scherp herinner ik mij een reeks artikelen waarin hij aantoonde dat het werk van Dostojewski niet vrij is van antisemitische smetten. De laatste jaren hoorden we niets meer van hem; op een buitendag van de redactie in de Weerribben kwam hij veel te laat en zei hij niets meer.

Piet en ik waren achterneven van elkaar. Daarom weet ik iets van hem. Hij keek hoog op tegen Ardriaan, zijn oudste broer. Adriaan wilde tijdens de bezetting naar Engeland gaan maar werd in de Pyreneeën, samen met anderen, gearresteerd en in Mauthausen vermoord. Piet wilde altijd weten waar zijn broer gearresteerd was. Door een toevallige ontmoeting wist hij waar hij moest gaan zoeken, hij reisde er heen en vond de plek waar Adriaan gearresteerd moest zijn. – Hij had zo’n groot en trouw hart.

Zijn kinderen hebben boven de aankondiging van zijn overlijden Psalm 90:1 geschreven: ‘Eer de bergen geboren waren, waart Gij God’.

Wij gedenken hem met dankbaarheid.

Europa. Wat wij van Timmermans mochten publiceren is spreektaal: er zijn dus zinnen die halverwege verongelukken, maar wat hij zeggen wil blijft helemaal duidelijk. De twee daarop volgende artikelen spreken voor zichzelf.

Verder: de Nederlandse vertaling van Barths Römerbrief II. Het boek kreeg een opzienbarende recensie van Ger Groot in NRC-handelsblad. De Knijff wilde in dat blad een correctie op die recensie aanbrengen, maar de redactie publiceerde die niet. Wij doen dat wèl, en met reden! Ook het eerste van drie artikelen die Wessel ten Boom aan dit boek wijdt. Maarten den Dulk en Udo Doedens komen met een geheel eigen visie, de eerste op het meervoud in Gen.: 1:26 en de tweede op de kerkenraad. Laura Reedijk-Boersma en Joke Ploeger-Grotegoed met artikelen die niet zomaar aan je voorbijgaan. Naast de vaste rubrieken Balk en André van Dijk, ieder met iets geheel eigens.

We moeten afscheid nemen van onze redacteur G.J Smit, predikant in Middelburg. De redactie vergadert in Zeist en dat is hem te ver weg. Wij danken hem voor wat hij voor In de Waagschaal gedaan heeft.

Tenslotte: u kreeg nr. 13 in drievoud toegestuurd. Twee nummers om nieuwe abonnees te werven. De eerste resultaten zijn bemoedigend, dus – als u er nog niet aan gedacht had…

A.A. Spijkerboer