Van de redactie

logo-idW-oud

 

VAN DE REDACTIE

Als oogst te velde staan in dit laatste nummer van dit jaar en deze jaargang de artikelen, columns, meditaties en gedichten in de inhoudsopgave 2007. Altijd vervult het althans de redactie-secretaris met enige trots dit overzicht de lezers aan te bieden. We zijn er nog en we mogen er nog zijn! Hoe lang nog? Die vraag laat zich niet altijd onderdrukken, maar verhindert de redactie niet om vooralsnog monter voort te gaan.

Maar over oogst gesproken: Rosenstock, de intrigerende en fascinerende ‘Sprachdenker’, van wie we op een overschietende halve pagina enkele citaten (uit wat zijn ‘christologie’ zou kunnen heten), overnamen, spreekt van Jezus als ‘de oogst der tijden’, die een zaad werd van een toekomst, waarin tijden, mensen en volken niet langer los van elkaar kunnen bestaan. Al ons omzien naar het verleden (en we doen er dankbaar en dienstbaar aan mee in ons blad) staat in functie van de verhoopte toekomst en dat zal de toekomst zijn van het ganse, niet door (tijds)kloven gescheiden mensengeslacht. De Joden, ja, horen daarbij, ook die ‘zes van de zes miljoen’ (uit het artikel van Machteld de Mik), maar ook de Chinezen en de Arabieren, de moslims en de boeddhisten. Niet omdat het ons lief en welkom is, maar omdat het besluit tot vrede in de Messias gevallen is en niets diens toekomst mag en kan tegenhouden.

Dit nummer is een Kerstnummer en niet alleen, omdat Karl Barth en Michael Bource dat niet zouden kunnen waarderen, gaan we niet stilzwijgend aan dit messiaanse feest voorbij: de meditatie, het artikel over John Donne, het Tussen (dus) en een gedicht van Wessel ten Boom. Mogen het evenals de andere bijdragen vruchtbare zaden zijn!

Ons rest dan bij het sluiten van deze jaargang weinig meer dan de trouwe lezers, maar óok de enigszins ontrouwe, goede kerstdagen te wensen en een opgewekt begin van het nieuwe jaar.

Over vier weken (12 januari) hopen we ons weer bij u te melden. Dan staan onder meer de op het Ter Schegget-symposium (16/11) gehouden referaten van Coen Constandse en mij op het programma. Blijf lezen, blijf hopen! ‘The best is yet to come’.

Rens Kopmels

Ook nog van Rosenstock: ‘Hoe religieuzer, hoe pompeuzer/ hoe konstiger, hoe bronstiger/ hoe geleerder/hoe verkeerder…’ Het zou ook in de Oud-Gereformeerde Gemeente gezegd en gehoord kunnen worden. (RK)